Pedagogové

Mgr. Richard Müller, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

muller.richard@vskk.cz

Mgr. Richard Müller, Ph.D.

Katedra cizích jazyků

Kontakt

muller.richard@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Poetika

Vyučované předměty

Poetika

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2011 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bohemistika – komparatistika, Ph.D.

Profesní aktivity

2019–2020 New York University, Visiting Researcher (English Department)

2011 Brown University, USA, Visiting Assistant Professor (Department of Slavic Languages)

Odborná orientace

Medialita literární komunikace, literární, mediální a kulturní teorie, moderní česká literatura

Nejvýznamnější publikace

Monografie

Müller, Richard – Chudý, Tomáš a kolektiv: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha: Karolinum, 2020

Müller, Richard – Šebek, Josef: Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014

Müller, Richard – Šidák, Pavel: Slovník novější literární teorie. Praha: Academia, 2012

Odborné studie

Müller, Richard, Šidák, Pavel. Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled. Slovo a slovesnost. 2020, 81(1), 3-30.

Müller, Richard. “Mediality”. Some Fundamental Questions on the Theory and History of Media. Dějiny – teorie – kritika. 2018, 15(1), 49-68.

Müller, Richard. Parazit, šum a interference jako metafory neurčenosti smyslu v díle Jurije Lotmana a Michela Serresa. Litikon. 2018, 3(2), 119-136.

Müller, Richard. Souběžná míjení. Marxismus a zlom v pojetí literární „struktury”. Česká literatura. 2018, 66(2), 153-181.

Chartier, R., Wögerbauer, Michael, Müller, Richard. Tři textové kultury: s Rogerem Chartierem o rukopisech, knihách a digitálních médiích. Česká literatura. 2017, 65(5), 727-742. I

Müller, Richard. Distance, iluze, prokletí zisku. Problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie. Svět literatury. 2017, 27(56), 22-54.

Müller, Richard. Obměny kultur, ohyby materiality. K myšlení kulturního materialismu a nového historismu. In: Müller, Richard, Šebek, J., eds. Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. 1. Praha: Academia, 2014, s. 17-108.

Významná ocenění

Nominace na Knihu roku Lidových novin (2012) za Slovník novější literární teorie

Člen redakčního kruhu časopisu Česká literatura

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů