Pedagogové

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.

Kontakt

priban.michal@vskk.cz

PhDr. Michal Přibáň, Ph.D.

Kontakt

priban.michal@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Klíčová díla české literatury

Vyučované předměty

Klíčová díla české literatury, Práce s prameny, Volitelný seminář pro LT

Dosavadní nejvyšší vzdělání

1990 Pedagogická fakulta MU Brno (český jazyk- hudební výchova); Mgr.

2002 Filozofická fakulta NU Brno (česká literatura); Ph.D.

2007 Filozofická fakulta MU Brno (český jazyk a literatura) PhDr.

Profesní aktivity

1997– dosud Ústav pro českou literaturu AV ČR (od 2010 vedoucí odd. lexikografie, člen Rady ÚČL)

2001–2007 Literární akademie Praha

1999–2000 Filozofická fakulta MU Brno

1991–1999 Pedagogická fakulta MU Brno

Odborná orientace

Literární věda, exil

Nejvýznamnější publikace

Knižní publikace autorské:
Český literární samizdat 1949–1989 (ved. aut. kolektivu, 2018, nominace na Magnesia Litera, Cena Miroslava Ivanova)
Česká literární nakladatelství 1949–1989 (ved. aut. kolektivu, 2014)

Jedno jméno, dva osudy (monografie, 2012)

Knižní edice:
Promiňte tu čmáraninu. Korespondence Ladislava Radimského a Karla

Vrány (2015)

Na shledanou v lepších časech. Korespondence Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky 1969–1989 (2011)

Jak je ve větě člověk. Korespondence Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany (2010)

Psaní, jazz a bláto v pásech. Korespondence Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky 1950–1960 (2007)

Beletrie:
Všechno je jenom dvakrát. Host 2016 (román, nominace na Magnesia Litera) odborné studie v řadě periodik, zejména v časopisu Česká literatura
(průběžně)
Odborné studie v řadě periodik, zejména v časopisu
Česká literatura (průběžně)

Další profesní aktivity

Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, předseda

Člen ediční rady Spisů Josefa Škvoreckého

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů