Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

Mgr. Václav Krištof

Katedra literární tvorby

Kontakt

kristofv@vskk.cz

Mgr. Václav Krištof

Katedra literární tvorby

Kontakt

kristofv@vskk.cz

Pozice

Ředitel Literární akademie

Dosavadní nejvyšší vzdělání

1988 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní aktivity

1993–2012 Ředitel, jednatel Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

1998–2000 Ředitel, jednatel Vyšší odborná škola tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého

1998–dosud Ředitel, jednatel Books and Cards S.G.J.Š. s.r.o.

2000–2007 Výkonný ředitel, jednatel Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

2007–2014 Zástupce starosty, zastupitel Městská část Praha 4

Odborná orientace

Literatura 20. století, Josef Škvorecký, exil a samizdat, výtvarné umění – scifi, fantasy, dobrodružství

Nejvýznamnější publikace

Výstavy: Výstavy věnované životu a dílu Josefa Škvoreckého a nakladatelství 68 Publishers (1990, 1991, 2000, 2004, 2017, 2019)

Publikace a projekty:
1999 CD-ROM Život a dílo Josefa Škvoreckého

2004 Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého v Náchodě

1924–2012 Václav Krištof – Josef Škvorecký: Prima sezóny. CPress, 2018

2019 Podoby tvůrčího psaní – Mezinárodní konference, VŠKK

Aktivity:
od 1989 Společnost Josefa Škvoreckého – předseda

2007–2016 Cena Josefa Škvoreckého – hlavní organizátor, tajemník poroty

2006–doposud Spisy Josefa Škvoreckého – člen ediční rady

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů