Pedagogové

MgA. Martina Blažeková

Katedra literární tvorby

Kontakt

blazekovam@vskk.cz

MgA. Martina Blažeková

Katedra literární tvorby

Kontakt

blazekovam@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu Práce s prameny: poezie v širším kontextu

Vyučované předměty

Práce s prameny: poezie v širším kontextu

Dosavadní nejvyšší vzdělání

2010 Literární akademie (soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého – Tvůrčí psaní / redakční práce

2012 Postgraduální studium v oboru obecná a srovnávací literatura (komparatistika), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Profesní aktivity

2018 Externí pedagog. Vysoká škola kreativní komunikace

2014 – 2015 Zástupce vedoucího katedry literární tvorby, Literární akademie

2013 – 2015 Externí pedagog. Literární akademie

2007 – 2012 Externí redaktor. A2

2010 – 2013 Externí redaktor

2010 Externí redaktor. Volvox Globator

2010 Externí redaktor. Talpress

Odborná orientace

Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)

Nejvýznamnější publikace

Autorská tvorba publikovaná knižně:
Lom. Praha: Fra, 2013.
R. Praha: Lačnit press, 2016.

Autorská tvorba publikovaná časopisecky (výběrově):
Všetko sa nehýbe. A2. 2010, roč. IV, č. 8, s. 26-27.
Sei poeti cechi. Poesia. Milán: Fondazione POESIA Onlus. 2011, roč. XXIV, č. 259, s. 49.
Vodorovné vrstvy. Host. 2011, roč. XXVI, č. 8, s. 26-28.
Pre A., pre B., pre L. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu. 2012, roč. XXIII, č. 2, s. 91-97.
R variácie. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu. 2013, roč. XXIV, č. 1, s. 117-124.
Pozor na lacnú a ťažkú smrť. A2. 2013, roč. IX, č. 22, s. 22-23.
Z básní Martiny Blažekové. Tvar. 2014, roč. XXV, č. 7, s. 6.
Rez čte. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu. 2018, roč. XXIX, č. 3-4, s. 120-123.

Redakční činnost:
KOL. AUTORŮ. Jakub Deml a literární tradice. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.

Překlad:
GROSMAN, Ladislav. Obecný nosič. In: Spisy Ladislava Grosmana, sv. 2. Praha: Akropolis, 2018, s. 207 – 211.
ŠTRPKA, Ivan. Rukojmí. Praha: Kalich, 2014.
VIŠNÝ, Alfréd. Odkrývání pramenů Josepha Sheridana Le Fanu. In: V temném zrcadle.
Praha: Volvox Globator, 2011, s. 10-18.
JUŠČÁK, Peter. … a nezapomeň na labutě. Plav – měsíčník pro světovou literaturu. 2015,
roč. XI, č. 08, s. 31-34. 

Recenzní činnost:
A2 (2007 – 2012)
Plav – měsíčník pro světovou literaturu (2019 →)

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů