Pedagogové

BcA. Bc. Matouš Svěrák

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

sverak.matous@vskk.cz

BcA. Bc. Matouš Svěrák

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

sverak.matous@vskk.cz

Pozice

Vyučující předmětu filmu Dějiny filmu a animace

Vyučované předměty

Dějiny filmu a animace/History of film and animation

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů