Knihovna a informační zdroje

Knihovna o ploše 66 m2 je dobře dostupná a je vybavena standardní technikou pro potřeby knihovní administrativy (s počítačem napojeným na lokální síť a internet). Současný stav knižního fondu je cca 5500 titulů.

V odborné knihovně si studenti, případně i vyučující, mohou půjčovat české a zahraniční publikace z oblasti mediální komunikace, reklamy a marketingu, designu a umění, slovníky, učebnice a výukové programy včetně jazykových. Nedílnou součást tvoří beletrie a poezie, česká i světová. Část publikací je možno si zapůjčit nejen do studovny, ale i domů k samostatnému studiu. Pravidla pro provoz knihovny a studovny včetně půjčování publikací jsou upravena knihovním řádem VŠKK. Vedle knižních publikací jsou ve studovně k dispozici i odborné a vědecké časopisy.

Odborná literatura a další studijní materiály (české i zahraniční) jsou průběžně doplňovány.

Otevírací doba:

  • Pondělí: 11.30 – 13.00
  • Úterý: 14.00 – 14.45
  • Středa: 13.00 – 14.45
  • Čtvrtek: 13.00 – 14.45