NáplavKKa

 

Od 1. 9.–30. 9. 2021 byly na Rašínově nábřeží k vidění nejlepší práce studentů VŠKK, přesněji specializací Grafický a mediální design, Fotografie a audiovize, Animace a vizuální efekty a Literární akademie.

#naplavKKa

Studenti, vystavující na Náplavce měli možnost vyhrát cenu za nejvtipnější a nejefektivnější post na Instragramu pod hastagem #NaplavKKa


INFLUENCER NÁPLAVKKY pro rok 2021 se stala Emma brillová.
Gratulujeme!

Fotografie z dernisáže zde.
Video z instalace zde.

Vystavující studenti a jejich projekty: