NáplavKKa

Matěj Kroužil

Specializace: Animace a vizuální efekty
Popis projektu: Azstocie je ilustrovaný animovaný film založen na aztécké kultuře a jejich náboženských rituálů, obzvláště s jejich bohem slunce.
Nápad vznikl při experimentu se stylem a kombinování barev kdy jsem vytvořil obraz pod stejným názvem „Azstocie“
Inspirací stylistiky byla pixelová grafika a animátora Ptoing, který své práce stylizuje podle oktagonových směrů neboli
8-směrný pohyb. Co mě vedlo k me vedlo ke stylizaci animace je Aztécká kultura stěnových maleb a jejich kombinace se simetrií s pixelovou grafikou.
Svou prací jsem chtěl vyprávět příběh založen na Aztécké kultuře s více hůmornou a barevnou stranou, kde se Aztécké míty odehrávají ve více barevné a komické formě.“