NáplavKKa

Tereza Smitková

Specializace: Grafický a mediální design
Název projektu: Na Teplicku >
Popis projektu: Bakalářská práce na téma: vizuálně marketingová komunikační strategie destinační značky. Autorka pro reálného klienta navrhla kompletní vizuální a komunikační strategii. Kromě brandu postaveného na vlastním písmu a názvu subjektu, který autorka vymyslela, práce mapuje komunikaci na sociálních sítích, tematické kampaně a merchandising. Práce se bude v praxi realizovat během roku 2022.