NáplavKKa

Kreativní kancl: Lesy ČR

Kreativní kancl: reklamní studentská agentura
Název projektu: Z lásky k lesu – kalendář pro rok 2020
Popis projektu: Lesy České republiky – státní podnik, který byl založen dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Pro tuto společnost jsme realizovali kalendář pro rok 2020 ve spolupráci s mnoha slavnými osobnostmi.

Instagram: kreativni_kancl