NáplavKKa

Emma Brillová

Specializace: Fotografie a audiovize, 3. ročník
Název projektu: Folklór v súčasnej slovenskej fotografii
Popis projektu: Moja práca, výstavný súbor fotiek, sa skladá z 2 prvkov. Prvým prvkom je niečo tradičné, ako sú slovenské kroje, ktoré reprezentujú slovenskú krajinu, zvyky a tradície. Druhý prvok predstavuje a označuje niečo moderné a nové. Je to typické pre našu súčasnú kultúru a náš aktuálny svet, v ktorom žijeme. Mojím cieľom bolo spojiť minulosť so súčasnosťou. Jedná sa o niečo iné, nové a netypické. Chcela som prepojiť tradičnosť s moderným prístupom. Spojenie tradičného života s modernou kultúrou. Prepojenie ľudí, teda fotografovaných modelov, ktorí sú oblečení v tradičnom slovenskom kroji, s modernými prvkami. Tieto elementy poukazujú istý symbol alebo znak dnešnej kultúry.

@emma_brillawww.emmabrilla.sk