NáplavKKa

Karel Komorous

Specializace: Fotografie a audiovize, 3. ročník
Název projektu: Napomezí