NáplavKKa

Jakub Dudáček & Dominika Hynková, Eliška Šafářová, Barbora Velebová

Specializace: Grafický a mediální design
Název projektu: Kampaň na sociální sítě
Popis projektu: Projekt byl oceněn v rámci mezinárodní soutěže Cirkulátor. Studenti měli 24 hodin na vymyšlení, vypracování a prezentaci zadaného tématu, kterým byla komunikační kampaň pro sociální sítě na podporu ohleduplného chování při pobytu v lese.