NáplavKKa

Hynek Král

Specializace: Grafický a mediální design
Název projektu: Dlouhý Honza
Popis projektu: Bakalářská práce na téma: vizuálně marketingová komunikační strategie centra organizace Člověk v tísni. Autor pro organizaci navrhl kompletní vizuální a komunikační strategii stávajícího prostoru-kavárny v paláci Langhans. Navržený brand je postavený na novém názvu, který autor vymyslel a od něj se odvíjejícího komunikačního jazyka. Projekt kromě jednotného brandu zahrnuje řešení komunikace na sociálních sítích, tematické kampaně a merchandising, jak pro kavárenskou část centra, tak pro další účely spojené s činností neziskové organizace.