NáplavKKa

Jakub Demartini

Specializace: Fotografie a audiovize, 3. ročník
Název projektu: Vizuál festivalu Artsy Fartsy 2019
Popis projektu: Projekt vznikl pro divadelní uskupení GT Hlinsko ve spolupráci
s grafikem Václavem. Tento divadelní soubor je složen ze studentů a absolventů hlineckého gymnázia, jejíchž cílem je oživit veřejný prostor a pravidelně přinášet alternativní kulturu na malé město ve formě divadelního a hudebního festivalu Artsy Fartsy.


Celá vizuální identina vznikla na základě vyextrahování a volné interpretace připravované divadelní hry Ruské párky, která si děla legraci i z tak citlivých věcí jako jsou párky, chleba a emoce.

Název projektu: Antropocén
Popis projektu: Každodenně procházíme krajinou kolem nesmyslně pohozených plastových lahví, igelitových sáčků, hliníkových plechovek.Absurdita toho, že znečišťujeme krajinu v zemi, kde je třídění odpadu tak dostupné. Absurdita toho, že si někdo dá tu práci, aby vyhodil pneumatiky u lesní cesty. Mikroténové sáčky zamotané do větví stromů a keřů, poletující od kmene ke kmeni. To jsou bězné výjevy, s kterými se musíme potýkat.

@demartinium