Sborníky a skripta

Skripta (VŠKK):

Průvodce labyrintem médií. Vybrané kapitoly z mediální komunikace:
Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská,
Ph.D.
Kniha už v názvu inzeruje, že se bude zabývat velmi širokou a diferencovanou oblastí zvanou mediální komunikace. Je to obor interdisciplinární, těží podněty z řady společenských věd a nemá kodifikovanou definitivní metodologii. Kniha poskytuje zájemcům základní informace a souvislosti v mediální problematice, včetně historických a společenských.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Miroslav Foret – Lenka Turnerová: Pro kreativní a udržitelný marketingový management
Autoři – zkušení vysokoškolští pedagogové v publikaci objasňují problematiku marketingového managementu. Přinášejí „nově“ a „aktuální problematiku“. Nově, protože jednak do řešené problematiky vtahují vysoce aktuální kategorii udržitelnosti a udržitelného rozvoje a nově a účelně rovněž kategorii kreativity. Nepochybně to souvisí s posuny v oboru marketingového managementu, ale i s určením publikace: má sloužit jako aktuální vhled do dané problematiky zájemcům o oblast marketingu, jeho manažování, teorie kreativity, udržitelného rozvoje apod.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Odborný text a práce s prameny
PhDr. Eduard Burget, Ph.D., PhDr. Antonín Kudláč Ph.D.
Publikace se zaměřuje na styl psaní odborného textu, přináší praktické rady pro práci se zdroji, rovněž poučení pro správné úpravy bibliografických údajů a citování. Pomůže tak srozumitelnou formou nejen vysokoškolským studentům vypořádat se s napsáním závěrečné práce, ale také každému, kdo se chce poučit o psaní odborného textu.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Stručné dějiny výtvarného umění
Mgr. Ema Součková Ph.D.
Publikace si vytyčila cíl stručně seznámit posluchače s výtvarným uměním především velkých evropských slohových period, stylů a žánrů. Autorka záměrně favorizuje směry a styly, které jsou jí blízké, stejně tak jsou někdy upřednostňovány ženy – umělkyně před svými mužskými protějšky.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

On-line marketing
Bc. Jiří Jón, MSc.
Publikace se věnuje on-line marketingu, především pak počítačům a jejich technologii, mapuje historii a vývoj on-line marketingu, fungování online agentur, online strategii, vyhledávačům a reklamě, SEO, výkonnostní reklamě, influencer marketingu, mobilnímu marketingu, sociálním sítím, tvorbě webu, videoreklamě, atd.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Novinářské žánry
Jak psát pro média – nejčastější využívané formáty
Ing. Roman Pospíšil
Pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

 

Skripta (Literární akademie):

PIJÁCI SLUNCE aneb Eseje o české poesii a básnících 20. století.
Petr Žantovský
Petr Žantovský nám předkládá svůj výběr (ne úplný) nejdůležitějších postav českého básnictví 20. století. Ukazuje nám osudy básníků v sepětí s jejich dílem. Podřídil výběr básníků ryze osobnímu vkusu se samozřejmým ohledem na význam jejich díla pro vybraný čas, kdy poezie měla ještě větší váhu než televizní skeč a plný košík ze shopping centra.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Literární žánry
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
Pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Spisovatelé známí a méně známí: Z českého literárního muzea
doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.
Medailonky autorů, na které jsme trochu zapomněli – např. Karel Klostermann, Joe Hloucha, Z. M. Kuděj, Rudolf Medek, Eduard Fiker, A. V. Šmilovský, F. Herites, A. M. Tilschová, K. Sezima, J. H. Týnecký a další.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Vzpomínáte si ještě….na pravopis?
Radoslava Kvapilová Brabcová a kolektiv
Pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

 

 

Sborníky

ŽENY V LITERATUŘE: Martin Kasarda, Vladimír Novotný, Ivo Harák, Leoš Kyša, Natalia Długosz, Ilona Gwózdz-Szewczenko, Mária Stanková, Daniela Straková.
Sborník z mezinárodní literární konference

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Škvorecký 80 – sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého,
která se uskutečnila v Náchodě u příležitosti autorova životního jubilea ve dnech 22.–24. září 2004.
K nahlédnutí: zde

_____________________

Trends in creative marketing communication: Sborník z mezinárodní konference
Sborník textů v angličtině, jejichž hlavním rysem je upřímná snaha teoretiků i praktiků dešifrovat bohaté formy aktivit kreativního průmyslu, hledat společné charakteristiky lidské kreativity a jejich uplatnění v komunikačních marketingových strategiích. Autoři mj.: prof. Mgr. Katarína Fichnová, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., Ing. Josef Vojta, Me. Bc. Nikola Pařízková, prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, Ph.D. a další.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Změny ve světě marketingových komunikací po nástupu internetu: Sborník odborných textů o proměnách komunikace v internetové epoše
Sborník z plánované mezinárodní konference, která se neuskutečnila kvůli covidu, přináší texty Z. Ešky, A. Mathiasové, L. Pátíka, D. Kollárové, M. Koliščákové, T. Holetze, D. Pavlů, R. Mullera.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Krok k autorské existenci – sborník referátů z konference o tvůrčím psaní, Literární akademie ve dnech 11.–11. června 2002. Záštitu převzal předseda Senátu ČR Petr Pithart.
K nahlédnutí: zde

_____________________

Sborník z konference Podoby tvůrčího psaní
Ke stažení zde

_____________________

Kniha jako dobrodružství poznání: Sborník z mezinárodní literární konference
Příspěvky o žánrové literatuře, která je pro některé stále něčím nižším než literatura „klasická“ a „akademická“: Jan Pohunek (BOB HURIKÁN: DOBRODRUH, SPISOVATEL, JOSEF PETERKA), Martin Kasarda (OD SUBKULTÚRY K MAINSTREAMU: LITERÁRNA POPKULTÚRA OČAMI MAGAZÍNU O KNIHÁCH), Daniel Kubec (ZVUKOVÉ ADAPTACE DÍLA JULESA VERNA), Jaroslav Tvrdoň (KNIHA JAKO DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ V KNIŽNÍM DESIGNU), Jan Kotouč (ALTERNATIVNÍ HISTORIE), Jan Kovanič (JAK TO BYLO DOOPRAVDY). Dušan Pavlů (KNIHKUPECKÁ REKLAMA PRVNÍ REPUBLIKY), Jiří Syrovátka (VELCÍ MISTŘI ODEŠLI – PŘIJDOU JEŠTĚ), Jitka Rožňová (KOMUNIKAČNÝ POTENCIÁL KNIHY JAKO MASOVÉHO MÉDIA V DOBĚ NOVÝCH KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ).

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Sborník Metody tvůrčího psaní
Ke stažení zde

_____________________

A napiš, když budeš mít náladu. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z let 1990–1992: spisy 32a korespondence 2a
Michal Pribáň
Anotace: Korespondence J. Škvoreckého a L. Dorůžky ze tří let po sametové revoluci osvětluje a připomíná mnohé události porevolučního dění, události literární, kulturní i politické.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

_____________________

Zemři se mnou
Martina Šourková, absolvent VŠKK
Zemři se mnou. Tři prostá slova, která někomu mohou znít jako výzva, jinému jako prosba. Pod nimi se skrývá mobilní aplikace s přinejmenším znepokojujícím údělem – pomáhá sebevrahům ve chvílích, kdy se loučí se životem. Není známo, jak vznikla, ani kdo je jejím autorem. Přesto stále existuje a kdokoli chce, snadno k ní získá přístup. Ed, Salma, Richard, Ray a David se nikdy nesetkali. Zatímco Eda trápí problémy nejen ve škole, Ray usíná v alkoholovém opojení na pohovce v obležení svých psů. Když si policista Richard na noční směně vaří další kávu, Salma se ukládá ke spánku a modlí se, aby nepřišly noční můry. David se uzavřel před světem a dnem i nocí usilovně pracuje na svém projektu. Jedno však mají společné. Dříve nebo později poznají, co všechno se může přihodit, když se stanete uživatelem DieWithMe.

K zakoupení na kosmas.cz / pro studenty dostupné v knihovně VŠKK

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací