AGA

V listopadu 2019 ustavila Vysoká škola kreativní komunikace AKADEMICKOU GRANTOVOU AGENTURU (AGA) – interní program na podporu vědy a výzkumu. Zároveň byla ustavena RAGA – Rada Akademické grantové agentury. V roce 2020 bylo navrženo a schváleno celkem 7 projektů na období 2020-2024, vlivem pandemie Covid-19 však byla projektová činnost z velké části přerušena, či pozastavena.

Realizované projekty z tohoto období:

3/2020
Projekt: 50 let od vzniku exilových nakladatelství: Sixty Eight Publishers, Index a další.
Řešitel: Krištof, Václav a kol., 5/2020-10/2021
Oponenti: Zuzana Říhová – ÚČJ AV ČR, Alena Přibáňová – ÚČJ AV ČR

4/2020
Projekt: Formativní hodnocení ve výuce cizích jazyků na VŠKK.
Řešitel: Mužíková Jana a kol., 5/2020-12/2023
Oponenti: Lenka Hessová – JČU Č. Buděj. Natalia Šafaříková KCJ VŠKK
– z důvodu pandemie v době online výuky probíhal pouze sběr dat prostřednictvím ankety, která byla vyhodnocena v rámci Monitorovací zprávy (4/2023)

V září 2022 bylo nově založeno Oddělení vědy a výzkumu, které převzalo agendu související s činností Akademické grantové agentury VŠKK a její Rady, došlo k revizi Statutu AGA a k nastartování nových interních programů.

V akademickém roce 2022/23 proběhly v rámci setkání RAGA vstupní oponentury dvou projektů, které byly následně schváleny.

1/2022
Projekt: Autorské čtení jako pedagogický proces
Řešitel: Čechova, Dora a kol. 10/2022-10/2025
Oponenti: Vladimír Chrz – Psychologický ústav AV ČR, Dagmar Inštitorisová – FF UKF Nitra

1/2023
Projekt: Využití AI technologií v rámci vysokoškolského studia
Řešitel: Turnerová, Lenka a kol. 4/2023-9/2023
Oponenti: Marie Hesková – Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., Kateřina Novotná – KCJ VŠKK

Další žádosti o podporu projektů jsou postupně přijímány dle Statutu AGA do 31. 10. 2023.

 

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací