Tvůrčí činnost

Vedoucí

Tereza Stehlíková, Ph.D.
stehlikova.tereza@vskk.cz

Mezinárodní projekty/International projects

7/2023-9/2023 Visegrad Fund – spolupráce studentů na mezinárodním projektu 10 univerzit (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko), který pořádala italská partnerská škola Academy of Fine Arts and Design Poliarte. 

Díky Italian Design Experience jsem měla možnost poznat a zažít italský přístup k designu, který je výrazně založený na emocích a vnitřním cítění. Nahlédla jsem do zákulisí úspěšných firem, například Tod’s, a mohla tak být součástí velice zajímavých aktivit a projektů. Zaujala mě i samotná online výuka, zejména Historie italského designu, Ergonomie a design a Design metodologie. Děkuji všem vyučujícím za jejich vstřícnost a trpělivost a taktéž za celkovou organizaci, která byla perfektní a naprosto bezchybná – především díky našemu průvodci Diegovi, který byl s námi studenty v neustálém kontaktu. Kdybych si mohla stáž o dalších 14 dní prodloužit, či se znovu zúčastnit, rozhodně bych neváhala. Na tuto zkušenost budu vzpomínat opravdu dlouho.

Sára Julie Frajtová, studentka 3. ročníku Bc. studia


Jsem velmi rád, že jsem se Italian Design Experience mohl zúčastnit. I přesto, že projekt se obsahově lišil od mé specializace na VŠKK, byla to skvělá zkušenost. Jako vrchol celého projektu vnímám prohlídky významných firem, kde jsme navštívili jejich výrobní prostory. Byl pro opravdový zážitek, na který jen tak nezapomenu – zejména návštěvu výrobní linky interiérů pro Ferrari ve společnosti Poltrona Frau či prohlídku ve společnosti Gruppo Rainbow, která se specializuje na animace a stojí například za pořadem Winx. V dnešní době spolupracuje s největšími filmovými studii a například s Netflix a HBO. Všechny tyto prohlídky měly výbornou organizaci a byly nesmírně poutavé. Vyzdvihnout musím také celkovou organizaci projektu – od počáteční komunikace až po organizaci v italské Anconě. Zajímavý byl také vhled do pracovních postupů a návyků italských kantorů, kteří nás po dobu prezenční části vedli.

Filip Kovalský, student 2. ročníku Bc. studia

 

7/2023-9/2023 Visegrad Fund – cooperation of students in the international program Italian design experience – A Learning Journey in contemporary design that will involte 10 universities (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland), organized by the Italian partner school Poliarte – Academy of Fine Arts and Design. 

Marketing

2022/23

 • Smluvní výzkum s ČMS, z. s. V říjnu 2022 uzavřela VŠKK dvouletou smlouvu o smluvním výzkumu s Českou marketingovou společností, z.s. s cílem zhodnotit a analyzovat korporátní identitu značky Česká republika, její používání v zahraniční komunikaci – Czechia a (the) Czech Republic. Výzkum bude kombinovat kvalitativní i kvantitativní metody sběru dat, přičemž výsledkem výzkumného šetření bude komparační psychosématická mapa značky. Řešitelský tým je tvořen jak pedagogy katedry marketingových komunikací, tak i magisterskými studenty daného oboru.
 • 01/2023-04/2023 Kreativní Česko. VŠKK pro Ministerstvo kultury v rámci projektu zaměřeného na obnovu portálu kreativnicesko.cz provedla hloubkovou marketingovou rešerši, jejíž výsledkem je mimo jiné i nová kreativní vizuální identita.
 • 08/2022-06/2023 Náborová kampaň pro společnost Seven Energy. Projekt spočíval v kompletním plánování a realizaci náborových aktivit pro společnost Seven Energy s cílem získat nové uchazeče. Byla vyvinuta a implementována komplexní náborová strategie zaměřená na HR marketing, včetně produkce náborových videí s kompletním produkční činností. Všechny marketingové aktivity přinesly pozitivní výsledky v podobě zvýšeného zájmu a počtu uchazečů o zaměstnání.

2021/2022

 • 10/2021-6/2022 Galerie poštovního muzea. Vytvoření marketingové strategie a konceptu s využitím prostor České pošty. Projekt proběhl v rámci Intermediální tvorby s realizací vítězného konceptu ,,Galerie vyvracející předsudky“. Následně byl doplněn o kompletní vizuální identitu a veškeré offline i online materiály k první výstavě, která proběhla od ledna do dubna 2023.
 • 01/2022–06/2022 Vizuální identita a komunikační plán – Město Špindlerův mlýn. Na základě marketingového výzkumu byla navržena nová vizuální identita a komunikační plán pro město Špindlerův mlýn. Bylo vytvořeno nové logo a komunikační strategie, která reflektuje různorodost aktivit ve městě, napomáhá srozumitelné komunikaci s obyvateli i turisty a zvyšuje povědomí o činnostech města v různých ročních obdobích.
 • 10/2021–03/2022 GS1 kampaň. Projekt byl zaměřen na přípravu marketingové kampaně GS1 s cílem oslovit mladší generaci a upozornit na jejich hlavní produkt – čárové kódy. Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o GS1, jako jediné mezinárodně standardizovaná cestě pro řešení čárových kódů pro produkty. Projekt se řešil v rámci intermediální tvorby a výsledkem byly 3 finální návrhy kompletní marketingové kampaně, včetně nástrojů marketingového mixu.

2019-2021

Vysoká škola kreativní komunikace (Katedra marketingových komunikací) uspořádala 25. dubna 2019 Mezinárodní vědeckou konferenci CREATIVE STRATEGY / STRATEGY
OF CREATIVITY – Trends in creative marketing communications za účasti 52 teoretiků, akademiků a praktiků z komunikačních a výzkumných agentur v ČR a SR. Publikovala 28 vědeckých příspěvků ve sborníků, který byl zaslán k indexaci ve Web of Science. Vlastní odborný diskurs se odehrával ve dvou profilových sekcích:

1. Strategie kreativity – kreativita jako nástroj formování světa marketingové komunikace
2. Kreativní strategie – uplatnění kreativity v každodenní praxi marketingové komunikace

Konference ukázala důležitost propojení akademického a praktického marketingového komunikačního světa zejména z hlediska rychlé aplikace nových poznatků z praxe do výuky, z hlediska nacházení nových publikačních možností a tipování vhodných osobností z praxe pro vysokoškolskou výuku. Poměrně široce koncipovaný vědecko-výzkumný profil konference se ukázal velmi nosný, vzájemně obohacující. VŠKK tak v roce 2019 založila novou vědeckou tradici, která pokračuje v roce následujícím – 9. dubna 2020 konferencí s názvem KREATIVNÍ STRATEGIE – STRATEGIE KREATIVITY / kosmické víry v mediálních galaxiích, jež si klade za cíl analyzovat změny ve všech formách komunikačních prostředků, které se odehrály v Česku po nástupu internetu. Konference nově zavádí doktorandskou a studentskou sekci.

VŠKK vydala k této konferenci sborník, který byl indexován ve Web of Science. Sborník obsahuje 28 vědeckých příspěvků, z toho 8 bylo vytvořeno našimi pedagogy. Kol. autorů. CREATIVE STRATEGY / STRATEGY OF CREATIVITY: TRENDS IN CREATIVE MARKETING COMMUNICATION. Praha: VŠKK, 2019.

Další ročník konference se z důvodů pandemie viru Covid-19 neuskutečnil, avšak z příspěvků vyšel sborník Kreativní strategie/Strategie kreativity: Změny ve světě marketingových komunikací po nástupu internetu (Praha: VŠKK, 2021. ISBN: 978-80908049-2-0).

Vizuální tvorba

2021/2022

 • Realizace výstavy VLADIMÍR KOZLÍK A JEHO ŽÁCI (13. 4. 2022 – 24. 4. 2022, galerie Nová síň, Praha)
 • Pořádání sympozia Ecstatic Truth – Ecstatic Truth je každoroční sympozium, které zkoumá problémy vyplývající z rozhraní mezi animací (ve všech jejích rozšířených formách) a dokumentem (konceptualizovaných velmi široce jako non-fikce) se specifickým zájmem o problémy, které nastolují experimentální a praktické perspektivy. V letošním roce jej pořádala VŠKK, a to v termínu 8. 4. 2022.
 • Making Sense Lab: SYNAESTHESIA – workshop pořádaný VŠKK na téma synestézie (6. 12. 2021)
 • Making Sense Lab: SENSESCAPES: Touch & Vision – workshop pořádaný VŠKK na téma hmatu a zraku (14. 2. 2022)
 • Making Sense Lab: Smell Lab – workshop pořádaný VŠKK na téma čichu (14. 3. 2022)
 • Making Sense Lab: Echo Drawing I: Resistance – workshop pořádaný VŠKK na téma vztahu kresby a sluchu

2020/2021

 • Umístění v Národní ceně za studentský design
 • Účast na AdCamp
 • Účast na Posterheroes: www.posterheroes.org
 • Účast na Zlín Design Week
 • Účast na Národní ceně za studentský design, s tím spojená i výstava jejich prací
 • Účast na soutěži o plakát k výročí V4: 30th Anniversary of Visegrad Group, viz: visegradfund.org
 • Absolvující studenti byli součástí Graduation Project 2021, www.graduationprojects.eu/
 • Online přednášky a externí hosté: Veronika Rút Fullerová: Vizuální smog & Branding, Ondřej Zámiš: City identity, Yellowshapes: Packaging + workshop, Studio Dipozitiv: Online kampaň + workshop, Filip Kraus & Jan Charvát: Písmo + workshop
 • Studenti 1. ročníku Animace vytvořili grafické znělky pro akce a pořady VŠKK a také jednu nebo 2 verze PFka
 • bakalářská práce obhajovaná ve virtuální realitě – bakalářské filmy Sebastiana Dohnala
 • granty: IGA – Interní granty UJEP, Pozice mladý vědecký pracovník „postdok“, 2020–2021 (M. Beneš); Malý a velký ediční grant na rok 2020, Ediční komise FUD UJEP, navrhovatel a autor publikačního projektu: Fotografie nového milénia – od autorského přístupu k technickým mutacím, 2020 (M. Beneš)
 • vědecká konference: Beneš, M. Digital Manipulation in the Applied Photographic Work Through the Author’s Self Expression In: Creative strategy / Strategy of Creativity – Trends in creative marketing communication. Praha: VŠKK, 2019, ISBN 978-80-88260-38-7, ISBN 978-80-907526-5-8, str. 136-142, 254 s. Sborník vědecké konference (v roce 2020 indexován v mezinárodní vědecké databázi Web of Science)
 • World Photographic Cup, Kapitán národního týmu celosvětové soutěže profesionální fotografie WPC, pořádané pod záštitou Federace evropských profesionálních fotografů (FEP), Professional Photographers of America (PPA), United Asian Professional Photography (UAPP) a Australian Institute of Professional Photography (AIPP), spoluorganizátor APF, 2020 (M. Beneš)
 • „Najdi projekt OPD“, OPD (Operační program Doprava), předseda komise fotografické soutěže, Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy, 2020 (M. Beneš)
 • Národní iniciativa Czech Industry Challenge (CICH), Promoliga, odborný porotce, Průmyslová umělecká fotografie, prosinec 2020 (J. Pohribný, M. Beneš)-        Soutěž CEWE Photo Award 2021, odborný porotce světové fotografické soutěže, 2020 (M. Beneš)
  –        Osobnost české fotografie a Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos fotografii, člen odborné poroty, APF ČR, 2021 (M. Beneš)
 • Projekt 101, Asociace profesionálních fotografů ČR, říjen 2020, Galerie 1, Praha (účast pedagogů a studentů VŠKK)
 • Projekt 101, Asociace profesionálních fotografů ČR, květen–červen 2021, Muzeum fotografie a obrazových médií, Jindřichův Hradec (účast pedagogů a studentů VŠKK)
 • Pokoje 2020, prosinec, tvorba studentů ateliéru FA
 • Kalendář „12“, výběr prací pedagogů, prosinec 2020
 • Asociace profesionálních fotografů ČR, Správní rada, vedení a řízení profesního spolku (J. Pohribný, M. Beneš)
 • Federation of European Professional Photographers (FEP), člen, koordinace mezinárodních profesních aktivit (spolkového života, certifikací, profesních soutěží) (J. Pohribný, M. Beneš)
 • Kalendář „12“, Kalendář roku 2021, 1. místo v kategorii Fotografie (pedagogové)
 • World Photographic Cup, Kapitán národního týmu celosvětové soutěže profesionální fotografie WPC, pořádané pod záštitou Federace evropských profesionálních fotografů (FEP), Professional Photographers of America (PPA), United Asian Professional Photography (UAPP) a Australian Institute of Professional Photography (AIPP), spoluorganizátor APF, 2021 (M. Beneš)
 • Národní iniciativa Czech Industry Challenge (CICH), Promoliga, odborný porotce, Průmyslová umělecká fotografie, říjen 2021 (J. Pohribný, M. Beneš)
 • NáplavKKa, 1. ročník studentského festivalu kreativity, výstava prací studentů VŠKK, září 2021
 • Karel Komorous, Skautský institut, výstava fotografií, Staroměstské nám., Praha, 2021
 • Projekt 101, Asociace profesionálních fotografů ČR, říjen 2021–leden 2022, Muzeum fotografie a obrazových médií, Jindřichův Hradec (účast pedagogů a studentů VŠKK)
 • Prague Photo, XIII. ročník PRAGUE PHOTO FESTIVAL, účast ateliéru FA na festivalu, 23. 11. – 28. 11. 2021
 • Beneš, M. (ed), Vojtěchovský, M. a kol.: Fotografie nového milénia – Od technických mutací k poetice autorské tvorby, vydal Marian Beneš a FUD UJEP, září 2021, ISBN: ISBN: 978-80-7561-301-1
 • Kalendář „12“, výběr prací studentů, prosinec 2021
 • Podstata a smysl mezinárodních profesních evropských certifikací, on-line přednáška APF, říjen 2021 (J. Pohribný, M. Beneš)
 • Fotografie nového milénia, představení fotografické publikace, on-line prezentace, FOMEI, listopad 2021 (M. Beneš)
 • Asociace profesionálních fotografů ČR, Správní rada, vedení a řízení profesního spolku (J. Pohribný, M. Beneš)
 • Federation of European Professional Photographers (FEP), člen, koordinace mezinárodních profesních aktivit (spolkového života, certifikací, profesních soutěží) (J. Pohribný, M. Beneš)

2019/2020

 • Účast na putovní společné výstavě 89 – Pád železné opony po českých velvyslanectvích
 • Účast na Festival Prague Photo
 • Výstava studentů VŠKK v galerii Michael
 • Výstava Tělo APF
 • Soubor přednášek a workshopů pro veřejnost jako součást doprovodného programu výstavy Kuna nese nanuk, Typografie ve veřejném prostoru, 8smička, 2-5/2019
 • Workshop se studenty představující úvod do problematiky velkých dat, jejich zpracování a využití v rámci designerské práce. Velká data jako materiál, Scholastika, 5/2019
 • Přednáška na téma strojové vidění a klasifikace uměleckých děl v rámci série Design Meetup. Synthetic Vision, Paralelní polis, 6/2019
 • Vystoupení na kolokviu zabývajícím se problematikou vizualizace ve vědě pořádaném katedrou filosofie a dějin přírodních věd. Vizualita věda vnímání, Přírodovědecká fakulta UK, 6/2019
 • Organizace autorského čtení studentů: 5. 6. 2019 (Literární kavárna Týnská)
 • Organizace mezinárodní literární konference Podoby tvůrčího psaní: 9. 6. 2019 (VŠKK)
 • Organizace klauzur oboru literární tvorba, autorské čtení studentů: 15.–23. 6. 2019 (VŠKK)
 • Účast a vystoupení na letní škole zabývající se propojováním dějin umění se současnými technologiemi (nejen) strojového učení. Digital Art History Summer School, University of Malaga & University of Berkeley, 7-8/2019
 • Organizace festivalu autorského čtení Čtení ve vlaku: 16.–19. 9. 2019 (Praha)
 • Přednáška na doktorandské konferenci výtvarných škol. Teritoria umění, AMU, 10/2019
 • Přednáška Jak vidí stroje umění – Digitální dějiny umění a syntetický zrak. Umělecké sbírky digitální epochy v galerii a muzeu, Mezinárodní kolokvium Vašulka Kitchen Brno, 10/2019
 • Spoluautorství knihy Devadesátky (FUNDOVÁ, J. a kol. Devadesátky. Praha: Albatros Media, 2019.) Křest knihy 1. 11. 2019
 • Autorská výstava Vladimír Kozlík PF 1975–2020 v Czech Photo Centre v Praze od 6. 12. 2019 do 15. 1. 2020
 • Autorská výstava v Art centru Galerie 4 v Chebu – Vladimír Kozlík, Per Universum od 31. 1. 2020
 • Organizace mezinárodní literární konference Kniha jako dobrodružství poznání: 19. 3. 2020 (VŠKK)
 • Organizace klauzur oboru literární tvorba, autorské čtení studentů: květen 2020 (VŠKK)
 • Organizace festivalu autorského čtení Čtení ve vlaku: září 2020 (Praha)

Literární tvorba

 • Měsíčník POVSTALEC (srpen 2016, 5 čísel), studentský časopis.
 • Čtení ve vlaku: 19.09.–22.09.2016 (spoluúčast studentů a vyučujících LT na organizování literárního festivalu).
 • Spolupořádání konference Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice (Tasov, 15. – 17.09 2016) (Studenti a vyučující KLT se podíleli na organizování a moderování celé konference).
 • Povstání na Pankráci: 8. 11. 2016 (studentská literární akce, veřejné čtení a burza knih).
 • Účast na mezinárodní konferenci Jáchymov ve 20. století (Jáchymov, 12. – 14. 10. 2016). Vystoupení s vědeckými příspěvky (Markéta Kořená, Daniel Kubec); Pořádání doprovodného programu v rámci konference (výstava Ze života Karla Pecky; veřejné čtení textů z díla tohoto autora).
 • Křest publikace Moje řeč: 8. 12. 2016 (Studenti a vyučující KLT uspořádali křest publikace jazykových fejetonů Moje řeč, na kterých se autorsky a redakčně podíleli).
 • Setkání se studenty ve Stříbře: 19. 1. 2017 (prezentace školy a workshop tvůrčího psaní).
 • Knihovna Václava Havla: 13. 3. 2017 (Čtení pásma z textů Karla Pecky „Je to přijatelné“, jež realizovali studenti a vyučující KLT).
 • Prezentace v Gymnáziu bratří Čapků: 18. 4. 2017 (Rektorka školy a vedoucí katedry literární tvorby prezentovali výuku na škole studentům literárního semináře, nastínili jim problematiku výuky tvůrčího psaní).
 • Účast na studentské konferenci: 20. – 21. 4. 2017 (Studentka VŠKK vystoupila na Studentské literárněvědné konferenci, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR).
 • Nebojte se Polednice – soutěž pro studenty středních škol: 2. 3. – 27. 4. 2017 (studenti a vyučující KLT: koncept akce, její organizace, realizace a moderování). Literární soutěž, jejímž cílem bylo poutavou formou poukázat na knihy ze seznamů povinné četby. Soutěž byla zaměřená na  studenty 3. a 4. ročníků středních škol, kteří na otázky týkající se znalostí a interpretací literárních děl odpovídali buď jednotlivě, nebo ve tříčlenných týmech. Část soutěže moderoval garant oboru Literární tvorba Arnošt Goldflam. Pro ty, kteří nepostoupili, byl připravený bohatý doprovodný program (např. beseda se spisovatelkou Marií Doležalovou, dílna tvůrčího psaní zaměřená na literaturu reflektující zkušenosti z komunistických pracovních táborů).
 • Motáky Karlu Peckovi: celý akademický rok (2016 / 2017)  Podíl studentů a vyučujících VŠKK na projektu zaměřeného na seznámení s dílem a osobou Karla Pecky, na reflexi literatury vznikající v prostředí komunistických pracovních táborů a zároveň na tento historický jev jako takový. Pořádání veřejných čtení a realizace tematické výstavy, redakce rozhovorů s pamětníky Karla Pecky. Příprava odborného kolokvia za účasti literárních vědců, historiků a pamětníků, které se realizovalo v prosinci 2017.
 • Klauzury literární tvorby: 18. 5. 2017 (uspořádání klauzur 1. ročníku formou veřejného čtení a vzájemného komentování textů).
 • Čtení ve vlaku: 18. – 19. 9. 2017 (spoluúčast vyučujících a studentů na organizaci festivalu, účast vyučujících TP v rámci programu).
 • Účast na Kulturní noci: 6. 10. 2017 (scénické čtení studentů v rámci akce Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, ukázková hodina TP konaná vyučujícím školy).
 • Muž bez obav: Kolokvium o životě a díle Karla Pecky (Odborné kolokvium pořádané Ústavem pro českou literaturu, vyvrcholení projektu, na kterém spolupracovali vyučující a studenti VŠKK, v rámci doprovodného programu scénické čtení studentů).
 • Vánoční čtení 2017 (Autorské čtení z bakalářských a dalších prací studentů LT).
 • Román na pokračování na Twitteru: letní semestr – semestrální projekt prezentovaný na Twitteru.
 • Dny osobností 2017 – Michal Horáček, Josef Formánek, Emil Hakl (besedy s významnými tvůrci)
 • Klauzury 2018: 15. – 24. 5. 2017 (čtení semestrálních prací 1. a 2. ročníku).
 • Čtení ve vlaku: 17. – 20. 9. 2018 (spoluúčast vyučujících a studentů na organizaci festivalu, účast vyučujících TP v rámci programu. V rámci doprovodného programu četli studenti své texty u petřínské lanovky. Idea Festivalu autorského Čtení ve vlaku vznikla z dlouholeté spolupráce firmy Railreklam, zajišťující komerční komunikaci ve vlacích i na nádražním mobiliáři. Studenti získávají v tomto originálním nekomerčním projektu zaměřeném na rozvoj čtenářské gramotnosti jedinečnou možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a participovat na reálném produktu).
 • Dny osobností 2018 – Pavel Renčín, Daniela Drtinová (besedy s významnými osobnostmi).
 • Vánoční čtení 2018  (Autorské a scénické čtení z bakalářských i jiných prací studentů LT).
 • Cena Alexandry Berkové. VŠKK vyhlásila v březnu literární soutěž pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, gymnázií a pro studenty 7. a 8. ročníků víceletých gymnázií v žánru povídka a poezie.
 • Dny osobností 2019 – Halina Pawlowská, Ondřej Neff, Jan Novák, Jiří Dědeček (besedy s významnými osobnostmi).
 • Konference Podoby tvůrčího psaní 9. 5. 2019
 • VŠKK tak i v této věci navázala na zaniklou Literární akademii a zahájila vlastní vědecko-výzkumnou aktivitu v oblasti tvůrčího psaní.  V řízení konference se střídali Arnošt Goldflam, Václav Krištof, Daniel Kubec a Radek Malý. Na konferenci vystoupili s příspěvky  Václav Krištof – VŠKK: INSTITUCIONÁLNÍ VÝVOJ VÝUKY TVŮRČÍHO PSANÍ ANEB DNES UŽ O EXISTENCI ŠKOLY, KTERÁ SE VĚNUJE TVŮRČÍMU PSANÍ, POCHYBUJE MÁLOKDO; Vladimír Novotný: TAKÉ PSANÍ LITERÁRNÍCH KRITIK JE (BÝVÁ) TVŮRČÍ; Arnošt Goldflam – VŠKK: TVŮRČÍ PSANÍ JAKO NÁSTROJ; Daniel Kubec – VŠKK: VYUŽITÍ PRINCIPŮ INTERMEDIALITY PŘI VÝUCE TVŮRČÍHO PSANÍ; Radek Malý: TVŮRČÍ PSANÍ PRO DĚTI A JEHO ČESKÉ PODOBY; Markéta Dočekalová – Škola tvůrčího psaní Markéty Dočekalové: ZKUŠENOSTI Z VÝUKY TVŮRČÍHO PSANÍ 2001–2019. VÝUKA TVŮRČÍHO PSANÍ DOMA A VE SVĚTĚ; René Nekuda – Kurzy tvůrčího psaní: DEFINICE TVŮRČÍHO PSANÍ V ČESKÉM KONTEXTU A ROLE LEKTORA PŘI VÝUCE TVŮRČÍHO PSANÍ; Mária Stanková – Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě: TVORIVÉ PÍSANIE VO VÝUČBE ŽURNALISTOV; Leoš Kyša, spisovatel: DESÁTÁ LÉTA ČESKÉ FANTASTIKY: AKCE, SVOBODA A IMAGINACE BEZ HRANIC; Martina Blažeková – VŠKK, Praha – Bratislava: NETVŮRČÍ PSANÍ KENNETHA GOLDSMITHA. SMYSL A PODOBA TVŮRČÍHO PSANÍ V DIGITÁLNÍM VĚKU. JAK COPY/PASTE, ESENCIÁLNÍ AKT DIGITÁLNÍ ÉRY, PROMĚŇUJE A OVLIVŇUJE PROCES PSANÍ A MYŠLENÍ; Emil Hakl, spisovatel, VŠKK: OD PÓLU K PÓLU a Dušan Pavlů, rektor Vysoké školy kreativní komunikace, Praha: SPOLEČNÉ A ROZDÍLNÉ V PRÁCI POETY A REKLAMNÍHO TEXTAŘE. NA ZÁKLADĚ DOBOVÉ REKLAMNÍ LITERATURY PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ BUDE PŘÍSPĚVEK USILOVAT O POSTIŽENÍ PRŮNIKU OBOU PROFESÍ. Konference se také zúčastnila odborná veřejnost a posluchači oboru Literární tvorby Vysoké školy kreativní komunikace. V prosinci 2019 vyšel sborník Podoby tvůrčího psaní.
 • Povstalec N°2 – vyšlo první číslo studentského časopisu působící na půdě Vysoké školy kreativní komunikace.
 • Studentské čtení v Týnské literární kavárně (5. 6. 2019) – studenti autorsky interpretovali své texty vzniklé v dílnách tvůrčího psaní. Zároveň spolu s nimi vystoupil i vyučující tvůrčího psaní, spisovatel a držitel dvou ocenění Magnesia Litera Emil Hakl.
 • Výstava  Život a dílo Josefa Škvoreckého. 26. 9. 2019, v předvečer nedožitých 95. narozenin Josefa Škvoreckého, se uskutečnila vernisáž výstavy, kterou autorsky připravil vedoucí katedry Literární tvorby Václav Krištof. Výstava byla realizována ve spolupráci VŠKK a Městské části Praha 4. Výstava Život a dílo Josefa Škvoreckého na Nuselské radnici trvala od 27. 9. do 30. 10. 2019. Další upravené varianty se realizují na Praze 2 a Praze 6.
 • XXX let od sametu – beseda k 17. listopadu (12. 11. 2019) Studenti i veřejnost se zájmem vyslechli diskutující a shlédli připravené video ukázky a fotografie. Zároveň od 4. do 18. listopadu probíhala výstava událostí listopadových dní a Václava Havla ve fotografiích Karla Cudlína, Alana Pajera, včetně prací studentů školy, kteří představili svůj pohled na 30 let svobody. Besedy se zúčastnili Marek Benda (poslanec), Michal Hroza (místostarosta Prahy 4), Jiří Dědeček (předseda PEN klubu), Dušan Pavlů (rektor Vysoké školy kreativní komunikace) a Václav Krištof (vedoucí katedry Literární tvorby).
 • Kam s tím rukopisem (21. 11 2019) Panelová diskuse zástupců nakladatelských domů – Lucie Hášová Truhelková, redaktorka nakladatelství Albatros specializující se na dětskou literaturu, Jakub Sedláček, šéfredaktor Paseky, Martin Šust, redaktor Arga, Boris Hokr, vedoucí edice Laser nakladatelství Euromedia, Tomáš Němec, ředitel Mystery Press a Jan Němec, redaktor nakladatelství Host a zároveň spisovatel a lektor dílny tvůrčího psaní VŠKK. Moderoval Leoš Kyša, vyučující literární tvorby, který diskuzi doplnil také o vlastní zkušenosti z nakladatelství Epocha.
 • Rukopis + (plus) – škola vydala 1. číslo, které navazuje na Rukopis, který vydávala Literární akademie. Časopis o psaní, s rubrikami (Editorial, Writer in Residence – texty z literárních rezidencí, stipendií, cest; Temná potýkání psaní o psaní spisovatelé o své práci, eseje, archiv, ankety, hovory; Pochopit a umět psaní o překládání dtto o překládání; A to se dá učit? Psaní o učení psaní učitelé tvůrčího psaní o své práci; Rukopisy mají uši o knihách, knihovnách, redakcích a veřejných čteních kolem psaní; Dílna naše škola, její studenti a pedagogově; Summary).
 • ČTENÍ PRO JOSEFA ŠKVORECKÉHO uspořádala 7. ledna 2020 Knihovna Václava Havla ve spolupráci s VŠKK,  Společností Josefa Škvoreckého a českým centrem Mezinárodního P.E.N. klubu. Čtení z korespondence manželů Škvoreckých, zakladatelů exilového nakladatelství Sixty – Eight Publishers bylo doplněno dalšími texty. V rámci večera byl vytvořen prostor i pro hudbu, která nerozlučně k oběma Škvoreckým patří. Součástí byla i výstava Prima sezóny Josefa Škvoreckého, jejímž autorem je vedoucí katedry Literární tvorby Václav Krištof. Čtení zahájil Jáchym Topol (programový ředitel KVH) a Václav Krištof. Po nich následovali studenti Gymnázia Botičská s dramatizací Prima sezóny, Radana Šatánková s Julií Gubelovou (která hrála na saxofon), manželé Přibáňovi, Vladimír Merta, Markéta Mališová, Vladimír Just, Tomáš Císařovský, Zuzana Špůrová, Markéta Stivínová a Jiří Dědeček, který četl ze své korespondence se Škvoreckými, i zpíval.
Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací