VŠKK konference 29. 11. 2023

Datum: 29. 11. 2023
Místo: Vysoká škola kreativní komunikace

O konferenci:
Katedra marketingových komunikací Vysoké školy kreativní komunikace navázala na tradici konferencí zaměřených právě na kreativitu. Cílem konference bylo propojit teorii a praxi v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti zejména v kreativním průmyslu. Vysoká škola kreativní komunikace se cítí být povolána být prostředníkem mezi vědou a praxí zejména proto, že samotný její vznik byl iniciován praxí.

Téma udržitelnosti je velmi aktuální a stává se nástrojem a důkazem aktivit společensky odpovědných firem. Proto bylo plenární zasedání obsazeno jak akademickou sférou, tak zástupci významných marketingových a mediálních agentur.

Konference si rovněž kladla za cíl přispět k zintenzivnění práce Asociace společenské odpovědnosti, jejímž členem je i VŠKK. Počet členů Asociace společenské odpovědnosti se rozrůstá nejen z řad vysokých škol a univerzit, ale i praxe.

Věříme, že se nám v této oblasti podařílo splnit hlavní cíl konference, a sice propojit vědu a výzkum s praktickými poznatky.

Z příspěvků účastníků bude vydán sborník konference, z něhož vybrané články budou zveřejněny ve vědeckém časopise Media4u, který je indexovaný v ERIH PLUS a EBSCO Publishing.

Účast na konferenci byla ZDARMA.

Výstupy z konference

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE ZDE

Organizační výbor:

Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc., JUDr. Petr Majerik, Mgr. Jana Mužíková, Ph.D.

Program:

9:00–9:30
Registrace

9:30
Zahájení konference

9:30–10:45
Plenární část

 • Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc. VŠKK Marketingový výzkum jako cesta k udržitelnosti
 • Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. Pro kreativní a udržitelný marketingový management
 • Ing. Jiří Zelený, Ph.D. Vnímání autenticity marketingových vizuálních materiál generovaných AI: příklad gastronomie a vinařských regionů.
 • Doc. PhDr. Marie Dohnalová, CSc. Sociální politika firmy a udržitelnosti
 • Pavel Galík, Omnicom Media Group (za agentury OMD, PHD, FUSE)

10:50–12:00
Panelová diskuse – Udržitelnost v kreativním průmyslu
moderuje Pavel Galík, Strategy&Digital Director, OMG

 • Radek Maršík, Fleischmann Hillard
 • Lazo Raftovski, VCCP
 • Hana de Goeij, TV NOVA (CME Group)
 • Denisa Pozníčková, Komerční banka
 • Martina Kafková, M-ocean
 • Darko Silajdžič, IMMINENT

12:00–13:00
Oběd

Následuje práce v sekcích:
Sekce A (13 – 14 hodin)
Aktuální stav a perspektivy vývoje udržitelnosti ve vybraných oblastech marketingových komunikací.
Pokračování panelové diskuse, představení konkrétních praktických řešení.
moderuje Pavel Galík

Sekce B (14 – 15 hodin)
Výzkumné aktivity v oblasti udržitelnosti realizované v akademickém prostředí.
Seznámení s výzkumnými projekty vědeckých a výzkumných pracovišť v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
moderuje Jana Mužíková

Příležitost pro doktorandy a vědecká pracoviště, možnost zařazení příspěvků do Sborníku konference, ev. do časopisu Media4u.
Příspěvky je možné odevzdávat i po konání konference tak, aby zohledňovaly výsledky odborné diskuse v sekci, a to do 15. 1. 2024.

15:00

Shrnutí a závěrečné slovo

Vědecký výbor konference

Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc., Vysoká škola kreativní komunikace
Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc., Vysoká škola hotelová a ekonomická v Praze
Ing. Jiří Zelený, Ph.D., Vysoká škola hotelová a ekonomická v Praze
Doc. Ing. Marie Hesková, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
Doc. PhDr. Marie Dohnalová, CSc., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D., Univerzita Komenského Bratislava
Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava
Prof. Ing. Libor Pavera, Ph.D, Vysoká škola ekonomická
Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D, editor Media4u

Hlavní partner:

Omnicom Media Group po 20 letech mění logo | MediaGuru

Partneři:

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací