Michael

Michael

Literární tvorba

Zpět na Studium a obory

Literární tvorba je bakalářský obor, kde se opravdu naučíte psát. Studium tvůrčího psaní z vás pravděpodobně neudělá laureáta Nobelovy ceny za literaturu, ale poskytne vám autorskou jistotu ve všech žánrech.

Cílem studia je vést budoucí spisovatele, publicisty a copywritery k perfektní znalosti jazyka a jeho výrazových prostředků. Absolvent tvůrčího psaní bude schopen vyjadřovat se originálně, kultivovaně, adekvátně tématu a situaci, a to v oblasti umělecké, veřejné i komerční komunikace. Naučí se nejen psát, ale také číst a rozumět, což jsou v dnešním světě zahlceném texty stále více vyhledávané a ceněné dovednosti.

V dílnách tvůrčího psaní, které jsou základem studia, budete pracovat pod vedením zkušených a renomovaných spisovatelů, scenáristů, publicistů a textařů.
Naučíte se psát, analyzovat a redakčně zpracovat umělecký, publicistický i komerční text.
Již během studia dostanete příležitost představit své texty na veřejnosti, absolvujete praxi odpovídající vašemu zájmu v mediálních a reklamních agenturách, akademických a kulturních institucích.
Ovládnete strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci.
Originálně koncipovaná výuka českého jazyka vás připraví pro praktický provoz.
Rozšířená výuka angličtiny vám poskytne jistotu v současném internacionálním kreativním provozu.

 

Uplatnění absolventů

Samostatný tvůrce: spisovatel, scenárista, dramaturg, publicista

Média: redaktor v tištěných/on-line periodikách, reportér, kulturní publicista, vedoucí rubriky, rozhlasový komentátor, televizní moderátor

Nakladatelství: editor, redaktor, korektor

Reklama/PR: tvůrce reklamy, PR manažer, copywriter, tiskový mluvčí

První ročník

Hlavním předmětem celého studia je dílna tvůrčího psaní, v níž se studenti zvládnou základy řemesla. Dále budou postupně navštěvovat teoreticko-praktické semináře zaměřené na principy tvůrčího psaní, redakčních prací a publicistiky.

V předmětech společného základu navštěvují studenti přednášky a semináře, které jim pomohou vybudovat si vzdělanostní bázi nezbytnou pro jakékoliv další působení na tvůrčí, umělecké scéně. Úvod do světa reklamy posílí orientaci studentů v oblasti, která pracuje se slovem i obrazem a která v současné době nabízí celou škálu uplatnění.

V rámci dalších předmětů se studenti seznámí se základními pojmy a nástroji poetiky prózy, poezie a dramatických žánrů tak, aby je mohli následně využít ve vlastní tvorbě (Poetika, Literární žánry).

Druhý ročník

Od druhého ročníku si student vybírá z nabídky volitelných dílen, zaměřených na prózu, poezii, populární literaturu, publicistiku, reklamní text, scenáristiku a dramaturgii. Každá z dílen klade důraz na individuální tvůrčí výkon a každý semestr vede dílnu jiný spisovatel či odborník z jiné kreativní profese.

Studenti soustavně prohlubují své znalosti v předmětech, jejichž obsahem je problémově a interpretačně koncipovaný výklad dějin české a evropské literární tradice (Evropská literatura, Klíčová díla české literatury, Interpretace klíčových děl moderní literatury): důraz je kladen na praktické seznámení s významnými tituly a fenomény na pozadí kulturních dějin Evropy (Moderní evropská kultura).

Třetí ročník

Studenti se již věnují zejména přípravě na státní závěrečné zkoušky. V posledním semestru navštěvují dílnu, v níž budou pod vedením zvoleného pedagoga pracovat na své bakalářské práci.

Do konce třetího ročníku studenti absolvují praxi v tiskových či reklamních agenturách, v redakcích klasických či elektronických médií nebo v nakladatelstvích, popřípadě v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Po celou dobu studia se studenti věnují rozvíjení svých vyjadřovacích schopností v předmětech Současný český jazyk a Kultura psaného a mluveného projevu, které posílí jejich praktické znalosti českého jazyka coby uměleckého a komunikačního nástroje. Obdobně se studenti vzdělávají v užívání anglického jazyka, aby si rozvíjeli své jazykové kompetence pro odborné a akademické účely, zároveň se za využití metod tvůrčího a analytického čtení anglických textů seznámí se základními díly britské a americké literatury. Výstupní úroveň absolventů angličtiny je B2.

Kompletní seznam předmětů:

Specializační předměty

Hlavní dílna: 1.–2. semestr

Povinně volitelná dílna (poezie, próza, publicistika, scenáristika a dramaturgie): 3.–5. semestr

Základy tvůrčího psaní: 1.–2. semestr

Základy publicistiky: 3.–4. semestr

Základy redakční práce: 3.–4. semestr

Dílna k bakalářské práci: 6. semestr

Specializační praxe: do konce 6. semestru

Oborové předměty

Anglický jazyk: oborový seminář: 3.–6. semestr

Evropská literatura: 1.–6. semestr

Klíčová díla české literatury: 1.–6. semestr

Literární žánry: 1.–2. semestr

Interpretace klíčových děl moderní literatury: 3.–6. semestr

Moderní evropská kultura: 3.–5. semestr

Poetika: 1.–2. semestr

Současný český jazyk I – VI: 1.–6. semestr

Společný základ

Anglický jazyk pro studijní a odborné účely: 1.–6. semestr

Dějiny umění a kultury: 1.–4. semestr

Základy filozofie a estetiky: 5.–6. semestr

Kapitoly z dějin a teorie mezilidské komunikace I, II: 1.–2. semestr

Kultura psaného a mluveného projevu I–VI: 1.–6. semestr

Úvod do světa reklamy: 1.–2. semestr

Práce s prameny: 2. semestr

literatura

Kontaktujte nás

Online přihláška