Proč studovat magisterské studium na VŠKK?

ŠIRŠÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE vyšší předpoklady pro manažerské posty

VHODNÉ PRO VEDOUCÍ POZICE doplnění vzdělání a upevnění pracovní pozice

VYŠŠÍ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ rozšíření znalostí a dovedností nad běžný rámec

TITUL MGR./MGA. ZA 2 ROKY rychlé získání praktických dovedností praxí od profesionálů z oboru

Udělej první krok

Specializace

Marketingové komunikace

Kreativní marketing a komunikace

Literární tvorba

Vizuální tvorba

Chci se rovnou přihlásit

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Udělej první krok

Výhody magisterského studia na VŠKK

Magisterské studium poskytuje studentům větší náhled do zvolených specializací a umožňuje vše vnímat v širších souvislostech. Díky delšímu studiu dochází k výraznému prohloubení znalostí, většímu osvojení dovedností praxí a získání předpokladů pro lukrativnější pracovní posty. Schopnost lépe konkurovat na trhu práce je pak jedním z nejcennějších benefitů, který ocení každý absolvent magisterského studia. Během magisterského studia čerpají studenti zkušenosti nejen prostřednictvím profesionálů z oboru, kterými VŠKK disponuje. Magisterská studia může absolvovat kdokoli s dosaženým titulem Bc./BcA. Díky neustálému prolínání studentů různých generací tak na VŠKK vzniká také prostor pro sdílení osobních zkušeností zkušenějších studentů, kteří přicházejí doplnit své znalosti z praxe (obvykle vedoucí manažerské posty) a získání cenných kontaktů, které mohou mladší studenti využít v budoucnu při uplatnění na trhu práce. Díky magisterskému studiu na VŠKK si tedy vytvoříte výhodnější startovací pozici pro váš kariérní růst, ať už budete následně hledat práci nebo se rozhodnete podnikat.