Grafický a mediální design

Navazující prezenční magisterské profesní studium
Program Vizuální tvorba (kód programu: N0211P310006)

Kreativita je vidět. Ukážeme vám, jak vnímat grafický design komplexně. Umožníme vám vytvořit si silné portfolio na reálných zakázkách a získáte potřebné dovednosti i pro jejich prezentaci. Díky vzájemně provázaným kreativním předmětům pod vedením špičkových specialistů si vybudujete vlastní osobitý styl. Ukažte se.

 

Magisterské studium vám dodá křídla. Nejen ve smyslu hlubšího teoretického vhledu a praktických dovedností v různých oblastech grafické a kreativní činnosti, ale připraví vás na situaci, kdy se budete chtít postavit na vlastní nohy jako freelancer nebo jako zakladatel grafického studia. Díky důrazu na psychologické aspekty grafické komunikace si prohloubíte chápání, proč věci fungují určitým způsobem a jak jejich fungování modifikuje prostředí (on-line, off-line). Prakticky si osvojíte řadu myšlenkových nástrojů a postupů založených na psychologii komunikace a díky Ateliéru grafického designu je dostanete do krve.

Pro úspěch v dnešním světě však jen oborové znalosti a dovednosti nestačí. Proto si také osvojíte aspekty práce s klienty, management a práce v týmech, právní rámec autorské tvorby, řízení a provozování grafického studia apod. To vše pod vedením zkušených profesionálů z oboru. Stručně řečeno, s magisterským studiem na VŠKK získáte teoretický vhled a praktické dovednosti zasazené do kontextu. To jsou ingredience vašeho budoucího úspěchu.

STUDIJNÍ PLÁN

On-line přihláška

Naši pedagogové

Další pedagogové

Uplatnění absolventů

  • Grafický designér
  • Web & App designér
  • Art director
  • Creative director

Požadavky magisterského studijního zaměření

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče a znalosti daného oboru.

Základní cena za semestr: 56 320 Kč.

Více o cenách

Udělej první krok

Přijímací řízení

 

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací