Covid-19

Koordinátor pro sledování epidemiologické situace a přípravy návrhů z ní vyplývajících opatření:
Kvestorka – Ing. Dana Janovská, email: janovskad@vskk.cz, tel.: +420 602 345 918
(platné pro studenty, zaměstnance i externí pracovníky)

  • VŠKK se řídí aktuálními Mimořádnými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví ČR, řídí aktuálními doporučeními a opatřeními MŠMT a pravidelně informuje na webu VŠKK o aktuálně platných opatřeních bezprostředně se týkajících VŠKK

Aktuální opatření:

Studenti, zaměstnanci i externí pracovníci musí bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 či karanténu písemně na email covid19@vskk.cz, případně telefonicky, SMS na číslo: +420 602 345 918 či +420 777 925 400.

Studenti, zaměstnanci i externí pracovníci musí povinně povinně informovat VŠKK o svém návratu ze zahraničí a při vstupu do budovy předložit negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Výjimkou jsou osoby, které mají dva týdny po dokončeném očkování nebo 180 dnů od prodělané nemoci.

Vše dle platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. srpna 2021 (bod I.19 a bod 1.20).

Výuka:

Od 4. 10. 2021 je se zahájením akademického roku 2021-22 plánována prezenční výuka, pokud to platná opatření Ministerstva zdravotnictví umožní.

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací