Covid-19

Koordinátor pro sledování epidemiologické situace a přípravy návrhů z ní vyplývajících opatření:
Kvestorka – Ing. Dana Janovská, email: janovskad@vskk.cz, tel.: + 420 602 345 918
(platné pro studenty, zaměstnance i externí pracovníky)

 • VŠKK se řídí aktuálními Mimořádnými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví ČR

 • VŠKK se řídí aktuálními doporučeními a opatřeními MŠMT

 • VŠKK pravidelně informuje na webu VŠKK o aktuálně platných opatřeních bezprostředně se týkajících VŠKK

Aktuálně platná opatření:

Studenti, zaměstnanci i externí pracovníci musí bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 či karanténu písemně na email covid19@vskk.cz, případně telefonicky, SMS na číslo: +420 602 345 918 či +420 777 925 400.

 • Od 18. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech prostorách budovy VŠKK.
 • Osoby s příznaky virového onemocnění mají zákaz vstupu do budovy VŠKK.
 • Při vstupu do budovy si každý dezinfikuje ruce – dezinfekce je umístěna nalevo vedle recepce.
 • Při vstupu do budovy a odchodu z budovy je povinen každý použít čip k registraci.
 • Dodržujte prosím odstupy cca 2 m.
 • Dezinfikujte si pravidelně ruce – dezinfekce jsou umístěny na všech patrech u učeben, před vstupem na studijní oddělení, do studentské místnosti, na všech toaletách apod.

Výuka:

Výuka je omezena na 50 osob.
Nad 50 osob probíhá on-line (více info v sekci On-line výuka)

Týká se předmětů:

 • Úvod do marketingové komunikace 1
 • Dějiny umění a kultury 1 + 3
 • Filozofie a estetika 1
 • Specifika reklamního průmyslu 1 + náhrada za minulý LS
 • Sociologie a psychologie médií 1
 • Management v kreativním průmyslu 1
 • Úvod do strategického řízení značky
 • Úvod do on-line marketingu 1
 • Mediální trh v ČR
 • Základy marketingu
 • Marketingový výzkum trhu
 • Tvorba mediální strategie
 • Strategické řízení podniku 1
 • Aplikovaná sociologie
 • Produkce v kreativním průmyslu 1
 • Příprava start-upu
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů