Covid-19

Koordinátor pro sledování epidemiologické situace a přípravy návrhů z ní vyplývajících opatření:
Kvestorka – Ing. Dana Janovská, email: janovskad@vskk.cz, tel.: +420 602 345 918
(platné pro studenty, zaměstnance i externí pracovníky)

  • VŠKK se řídí aktuálními Mimořádnými opatřeními vyhlašovanými Ministerstvem zdravotnictví ČR, řídí aktuálními doporučeními a opatřeními MŠMT a pravidelně informuje na webu VŠKK o aktuálně platných opatřeních bezprostředně se týkajících VŠKK

Aktuální opatření:

Studenti, zaměstnanci i externí pracovníci musí bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 či karanténu písemně na email covid19@vskk.cz, případně telefonicky, SMS na číslo: +420 602 345 918 či +420 777 925 400.

Výuka:

Od 9. 10. 2020 je pouze distanční výuka.
Více info v sekci On-line výuka

Zpět na specializace
Vyber si z dalších specializací