Aktuality

Ohlédnutí za konferencí

2.5.2019

Tematika systémového propojení teorie s praxí byla leitmotivem všech autorských vystoupení, ať již
s nimi vystupovali akademici či výkonní tvůrci – praktici z různých typů komunikačních agentur, nebo zástupci zadavatelů.

Podporu konferenci vyjádřily významné instituce z oblasti kreativního průmyslu – ČMS –
Česká marketingová společnost a její Klub učitelů marketingu – KUM, AKA – Asociace
komunikačních agentur, AČRA – MK – Asociace českých reklamních agentur –
marketingové komunikace, portál komunikace na místě prodeje – Místo prodeje.cz.

Na zdaru konference se nepochybně podílely také redakce odborných časopisů, které
přispěly svými tituly – Marketing&Komunikace, Marketing&Media, Brands&Stories,
Ing. Jitka Burešová, Ph.D. autorka odborné publikace Budování loajality zákazníků ke
značkám oblečení na Facebooku, Mgr. V. Krištof publikacemi J. Škvoreckého a společnost
SMYSSLY, která mile překvapila účastníky konference vzorky přírodní kosmetiky.

Na konferenci bylo zastoupeno 9 vysokých škol z České a Slovenské republiky, jež
zastupovali 3 profesoři a 4 docenti, 10 doktorů – odborných asistentů Ph.D. a řada
doktorandů. Praxi reprezentovali výkonní tvůrci – současné také externí pedagogové
vysokých škol.

Program konference

V plenárním jednání byla zařazena čtyři vědecká vystoupení, která se týkala hlavních teoretických přístupů ke kreativitě, včetně výsledků výzkumu, který se zaměřil na aktuální problémy týmové spolupráce marketingových pracovníků s výtvarníky. Přehledná informace o významu kreativního průmyslu byla zakončena přijetím Manifestu Nechceme být montovnou Evropy, ale jejím kreativním srdcem!, který si klade za cíl rozvinout a podpořit diskusi o tomto specifickém tvůrčím sektoru.

Vlastní odborný diskurs se odehrával ve dvou profilových sekcích:
1. STRATEGIE KREATIVITY – KREATIVITA JAKO NÁSTROJ FORMOVÁNÍ
SVĚTA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
2. KREATIVNÍ STRATEGIE – UPLATNĚNÍ KREATIVITY V KAŽDODENNÍ
PRAXI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE
V první sekci bylo prezentováno 10 a ve druhé sekci 12 vědeckých sdělení. Výrazným
rysem obou sekcí byly bohaté diskuse, které svědčily jak o hlubším vědeckém zájmu
účastníků o danou tematiku, tak o výrazné aktuálnosti projednávaných dílčích,
specializovaných i obecněji či historicky zaměřených vystoupení. Celkem odeznělo 26
odborných vystoupení, jejichž hlavním rysem byla upřímná snaha teoretiků i praktiků
dešifrovat bohaté formy aktivit kreativního průmyslu, hledat společné charakteristiky
lidské kreativity a jejich uplatnění v komunikačních marketingových strategiích.

8.30–9.15 prezence účastníků, káva na přivítanou
9.15–10.45 zahájení konference a plenární jednání
Prof. Mgr. Katarína Fichnová, Ph.D. – FF Univerzity Konstantina Filozofa, Nitra:
Kreativita jako předmět vědeckého bádání
Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva, Praha:
Teorie a kreativita v praxi Johna Hegartyho
Mgr. Zuzana Kupková, Ph.D. – marketingové oddělení, KORADO, a.s., FMK UTB:
Spolupráce marketéra s kreativci
Ing. Josef Vojta – The Brand Plan, Chief Consultant:
Proč potřebujeme kreativní průmysl

10.45-11.15 coffee break
11.15-12.30 jednání v sekcích

Sekce 1
Doc. Mgr. Lucia Spálová, Ph.D., Mgr. Veronika Szábóová: Migrácia ako insight kreatívnych
marketingových kampaní
PhDr. Peter Murár, Ph.D.: Cesta ku kreativite a zase späť
Me. Bc. Nikola Pařízková: Kreativní průmysly v České republice: neprávem opomíjené odvětví

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.: Kreativita reklamní tvorby pohledem reklamní teorie první
poloviny 20. století
Sekce 2
MgA. Daniel Kubec: Využití nástrojů literární komunikace v propagaci současné literatury
Mgr. Jana Mužíková: Nácvik prezentačních dovedností v anglickém jazyce na VŠKK jako součást
kreativní komunikace a způsoby jejich hodnocení
Ing. Jana Šmotláková: Čo neziskové organizácie nevedia o svojich individuálnych
podporovateľoch?
Mgr. Monika Rezníčková: Zvyšovanie povedomia o ekoinováciách kreatívnymi nástrojmi SoLoMo
marketingu

12.30-13.45 oběd
13.45-15.15 jednání v sekcích

Sekce 1
Doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, Ph.D.: Kreativita v marketingu vzdelávacích inštitúcií
Mgr. Václav Krištof: Vzkříšení Literární akademie a strategie jejího dalšího rozvoje – manažerský
a komunikační úkol?
Mgr. Vladimíra Jurišová, Ph.D.: Využitie jazyka, písma na mieru a ilustrácie v rámci tvorby
vizuálnej a komunikačnej identity značky.
Mgr. Peter Krajčovič, Ph.D.: Kreativita v mediálnom plánovaní

Sekce 2
MgA. Marian Beneš, Ph.D., QEP: Profesionálním fotografem v digitální éře?
Mgr. Martin Klementis, Ph.D.: Visual Moodboard ako efektívny nástroj prezentácie
Mgr. Igor Piatrov: Kreatívny prístup vzdelávacej inšitúcie ku komunikácii na Instagrame
Mgr. Martin Vanko: Kreativita na sociálnych sieťach ako podpora rieše nia environmentálnych
problémov
Ing. Helena Cetlová: Dopady revoluce 4.0 do marketingu a marketingové komunikace

15.15-16.00 coffee break
16.00-16.50 jednání v sekcích

Sekce 1
Ing. Petr Vlasák, Ing. Richard Stiebitz: Strategie a komunikace kulturních služeb
Doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D.: Zelený marketing: Budování zelených automobilových značek
Ing. Miroslav Oupic: Kreativní POS realizace na místě prodeje

Sekce 2
Mgr. Matěj Martovič, Ph.D.: Marketingová komunikácia fastfoodov
Doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D., Ing. Martin Mlázovský: Marketingová komunikace k zelenému
zákazníkovi
Mgr. Lenka Ďurišová: Marketing pod vplyvom influencerov
Mgr. Jozef Ftorek, M. A.: Trojúhelník důvěryhodnosti, praktická pomůcka kreativního
marketingu

17.00 závěrečná číše vína

Organizátoři této první mezinárodní vědecká konference VYSOKÉ ŠKOLY KREATIVNÍ KOMUNIKACE KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY děkují všem 50 účastníkům této vědecké marketingové komunikační agory za aktivní přístup a těší se na další profesní setkání koncem března 2020.

Microsite