Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) pořádá v dubnu letošního roku mezinárodní vědeckou konferenci KREATIVNÍ STRATEGIE / STRATEGIE KREATIVITY.
Z mnoha výzkumů a prognostických studií vyplývá, že hlavní hybnou silou současné etapy vývoje společnosti budou lidé, kteří budou schopni řešit úkoly dalšího společenského vývoje ve všech oblastech lidského života kreativním způsobem. Způsobem, který bude vycházet z potřebné sumy relevantních znalostí, jež budou umět aplikovat kreativní, netradiční, novátorskou a efektivní formou.

Nové aktuální výzvy před námi pochopitelně otevírají nové úkoly. Proto také Vysoká škola kreativní komunikace pořádá 25. dubna 2019 mezinárodní vědeckou konferenci, na níž bychom rádi společně posoudili některé otázky rozvoje oboru kreativní marketingové komunikace jak z hlediska teorie, tak i praxe.

Organizátorem akce je Vysoká škola kreativní komunikace, ve spolupráci s KUM ČMS – Klubem učitelů marketingu České marketingové společnosti, AKA – Asociací komunikačních agentur ČR a AČRA MK – Asociací českých reklamních agentur – marketingové komunikace. Příspěvky budou předneseny česky, slovensky nebo anglicky. Výstupem bude sborník z konference vydaný v anglickém jazyce s cílem usilovat o jeho indexaci v některé mezinárodní databázi.
Velice uvítáme, pokud se této konference zúčastníte aktivně zejména jako jeden z přednášejících odborníků ve vybrané odborné sekci, nebo jako posluchač, který přijede s cílem získat aktuální poznatky z rozvoje marketingové komunikace.

Program konference

Konferenční program tvoří jednání ve dvou sekcích:

Sekci moderuje Prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Strategie kreativity – kreativita jako nástroj formování světa marketingové komunikace

Orientační témata sekce:

Teorie kreativity a její možné aplikace v marketingové komunikaci
Kreativní průmysl v Evropě a ve světě
Kreativita ve světě Průmyslu 4.0
Sociokulturní aspekty kreativity marketingové komunikace
Efektivita a kreativita marketingové komunikace – nové formy komunikace
Komunikační kreativita v historickém kontextu
Racionální a emocionální v kreativní marketingové komunikaci
Kreativita marketingových kampaní a jejich vnímaná důvěryhodnost

Sekci moderuje JUDr. Petr Majerik

Kreativní strategie – uplatnění kreativity v každodenní praxi marketingové komunikace

Orientační témata sekce:

Digitální marketingová komunikace – otázky její kreativity a efektivity
Kreativní potenciál komunikačních agentur
Komunikační agentury a podpora kreativity týmu
Kreativita a ekonomika komunikační akce
Role marketéra a kreativce v přípravě komunikace – harmonie, spolupráce nebo konflikt?
Jaké změny v kreativních strategiích marketingové komunikace lze očekávat do roku 2025
Hlavní limity kreativity – čas – peníze – klient…. a co ještě?


Věříme, že vás téma této konference zaujalo a 25. dubna 2019 si ve svém diáři vyhradíte čas pro účast na této konferenci ať již jako přednášející, nebo posluchač zajímavých aktuálních informací z kreativního světa marketingové komunikace.

Pátek 26. dubna 2019 je vyhrazen pro bilaterální jednání o možných směrech spolupráce vysokých škol v oblasti kreativní komunikace a kreativního průmyslu.

Termín:
25. dubna 2019, čtvrtek

Program:

Místo konání:
Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 420/54, Praha 4 - Pankrác

Jak se tam dostanu:
Metro C stanice Pražského povstání, cca 5 minut chůze směr Kongresové centrum

Nabídka ubytování s vlastním zajištěním:
Corinthia Hotel Prague
hotel Monika
penzion Palouček

Mezinárodní vědecký výbor konference

Spoluorganizátoři

Mediální partneři