Aktuality

Zpět na Aktuality

Konference Podoby tvůrčího psaní

Michaela Dylová

Vysoká škola kreativní komunikace uspořádala 9. května 2019 mezinárodní vědeckou konferenci na téma PODOBY TVŮRČÍHO PSANÍ, na které účastníci ve svých příspěvcích i následné bohaté diskusi společně posoudili některé otázky rozvoje oboru TVŮRČÍHO PSANÍ / LITERÁRNÍ TVORBY jak z hlediska teorie, tak i praxe.

VŠKK tak i v této věci navázala na zaniklou Literární akademii a zahájila vlastní vědecko-výzkumnou aktivitu v oblasti tvůrčího psaní.  V řízení konference se střídali Arnošt Goldflam, Václav Krištof, Dan Kubec a Radek Malý.

Video z konference zde.

Na konferenci vystoupili s příspěvky
Mgr. Václav Krištof – VŠKK: INSTITUCIONÁLNÍ VÝVOJ VÝUKY TVŮRČÍHO PSANÍ ANEB DNES UŽ O EXISTENCI ŠKOLY, KTERÁ SE VĚNUJE TVŮRČÍMU PSANÍ, POCHYBUJE MÁLOKDO;
doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.: TAKÉ PSANÍ LITERÁRNÍCH KRITIK JE (BÝVÁ) TVŮRČÍ;
prof. MgA. Arnošt Goldflam – VŠKK: TVŮRČÍ PSANÍ JAKO NÁSTROJ;
MgA. Daniel Kubec – VŠKK: VYUŽITÍ PRINCIPŮ INTERMEDIALITY PŘI VÝUCE TVŮRČÍHO PSANÍ;
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. – FSV UK: TVŮRČÍ PSANÍ PRO DĚTI A JEHO ČESKÉ PODOBY;
Mgr. Markéta Dočekalová – Škola tvůrčího psaní Markéty Dočekalové: ZKUŠENOSTI Z VÝUKY TVŮRČÍHO PSANÍ 2001–2019. VÝUKA TVŮRČÍHO PSANÍ DOMA A VE SVĚTĚ;
MgA. René Nekuda – Kurzy tvůrčího psaní: DEFINICE TVŮRČÍHO PSANÍ V ČESKÉM KONTEXTU A ROLE LEKTORA PŘI VÝUCE TVŮRČÍHO PSANÍ;
Mgr. Mária Stanková, PhD. – Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě: TVORIVÉ PÍSANIE VO VÝUČBE ŽURNALISTOV;
Leoš Kyša, spisovatel: DESÁTÁ LÉTA ČESKÉ FANTASTIKY: AKCE, SVOBODA A IMAGINACE BEZ HRANIC;
MgA. Martina Blažeková – VŠKK, Praha – Bratislava: NETVŮRČÍ PSANÍ KENNETHA GOLDSMITHA. SMYSL A PODOBA TVŮRČÍHO PSANÍ V DIGITÁLNÍM VĚKU. JAK COPY/PASTE, ESENCIÁLNÍ AKT DIGITÁLNÍ ÉRY, PROMĚŇUJE A OVLIVŇUJE PROCES PSANÍ A MYŠLENÍ;
Emil Hakl, spisovatel, VŠKK: OD PÓLU K PÓLU
a prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., rektor Vysoké školy kreativní komunikace, Praha: SPOLEČNÉ A ROZDÍLNÉ V PRÁCI POETY A REKLAMNÍHO TEXTAŘE. NA ZÁKLADĚ DOBOVÉ REKLAMNÍ LITERATURY PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ BUDE PŘÍSPĚVEK USILOVAT O POSTIŽENÍ PRŮNIKU OBOU PROFESÍ.

V letadle nad oceánem zůstali Jiří Dědeček a Iva Pekárková, jejich příspěvky a také příspěvek Petra Borkovce budou ve sborníku z konference.

Konference se také účastnila odborná veřejnost a posluchači oboru Literární tvorby Vysoké školy kreativní komunikace.

Microsite

Zpět na Aktuality