Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) pořádá v květnu tohoto roku konferenci PODOBY TVŮRČÍHO PSANÍ.

Tvůrčí psaní je v dnešní době předmětem, resp. studijním oborem díky silnému kulturnímu vlivu anglosaského, přesněji řečeno severoamerického prostředí, které rozhodující měrou určuje tvářnost a směr procesu tzv. globalizace, s níž se musíme, ať chceme či nechceme, vyrovnávat. Na evropském kontinentě výuka tvůrčího psaní pozvolna, i když na různé úrovni (kurzy pro veřejnost, semináře na středních školách, specializované vyšší odborné školy, vysoké školy) zapouští kořeny, což ilustrují příklady z Itálie, Finska, Německa a dalších států.

Jak to tedy vypadá v současné době v České republice a na Slovensku?

Na to by měla odpovědět mezinárodní vědecká konference, kterou pořádá Vysoká škola kreativní komunikace 9. května 2019.

Velice uvítáme, pokud se této konference zúčastníte aktivně zejména jako jeden z přednášejících odborníků, nebo jako posluchač, který přijede s cílem získat aktuální poznatky z rozvoje výuky tvůrčího psaní.

Příspěvky budou předneseny česky, slovensky nebo anglicky. Výstupem bude sborník z konference.

Věříme, že vás téma této konference zaujalo a 9. května 2019 si ve svém diáři vyhradíte čas pro účast na této konferenci ať již jako přednášející, nebo posluchač aktuálních podnětů a zajímavostí z výuky tvůrčího psaní

Termín:
9. května 2019, čtvrtek

Program:

Místo konání:
Vysoká škola kreativní komunikace, Na Pankráci 420/54, Praha 4 - Pankrác

Jak se tam dostanu:
Metro C stanice Pražského povstání, cca 5 minut chůze směr Kongresové centrum

Nabídka ubytování s vlastním zajištěním:
Corinthia Hotel Prague
hotel Monika
penzion Palouček

Výbor konference: Podoby tvůrčího psaní