Aktuality

Časopis Rukopis plus

2.2.2023

Už jste slyšeli o periodickém tisku “Rukopis plus”? Pokud ne, tak především jako případní zájemci o literaturu o dost přicházíte. Jedná se o časopis s dlouhou historií, a nejen ta zaručuje jeho kvalitu. Náhledově je časopis na svět literatury velice pestrý, a ba dokonce i originálnější než někteří konkurenti – třeba tím, že se jako jediný konkrétně a soustavně věnuje tvůrčímu psaní. Právě vydal své šesté číslo, a tak si připomeňme, o co v časopisu jde a jak se vyvíjel.

Časopis “Rukopis plus” začal poprvé vycházet v roce 2006 jako publikace vysoké školy Literární akademie. Třikrát ročně vycházel až do roku 2009, a tenkrát dokonce i pod jiným jménem – “Rukopis: revue o psaní”. Pod současným názvem bylo jeho vycházení obnoveno až v roce 2019, kdy na jeho kontinuitu dohlíží šéfredaktor Petr Borkovec, a to zároveň i na oblast tvůrčího psaní v tisku. 

Časopis čtenáři přibližuje samozřejmě jak prozaické, tak poetické úkazy, nicméně i prostředí, které nacházíme za tvorbou všech rozličných literárních děl. V různých rubrikách se seznamujeme s novinkami a záležitostmi jednotlivých profesí spojených s literaturou a tvorbou literatury; dozvídáme se o procesu konstruování děl, o literárním provozu a například dokonce i o překladatelských pracích. Mimo to se v tisku pravidelně vyskytuje i rubrika, kde autoři sami reflektují své texty a nebo se přímo věnují metodice tvůrčího psaní, jak již bylo zmíněno v úplném úvodu.

V šestém čísle “Rukopisu plus” se setkáte s texty různých jmen (jejich přesný seznam společně s názvy příspěvků naleznete na stránkách VŠKK v článku, který se podrobněji věnuje “Rukopisu plus”), ale rozhodně nelze opomenout jeden z největších šoků, které studenti Literární akademie VŠKK letos zažiliúkaz plesnivějících rajčat a nacházení poetična v procesu jejich nezvratného hnití, průběžné sledování pomíjivosti čerstva, avšak ne mortality; neb ze zralé potraviny vzrůstal život nový, houbovitý. Ano. I o této jedinečným způsobem probíhající literární dílně se v šestém čísle našeho periodického tisku dočtete.

Autoři vystupující v “Rukopisu plus” samozřejmě nejsou limitováni pouze na tuzemské, prostoru se dostává i těm zahraničním. Časopis tedy zaručuje přehled i za hranice našeho – po dlouhé době obstojně reprezentovaného – státu!