Aktuality

Časopis nejen o literatuře, ale i tvůrčím psaní

12.1.2023

Časopis Rukopis plus je mezi literárním periodiky jedinečný. Vedle samotné reflexe současné literatury dává prostor také esejím o vlastní tvorbě a vztahu ke knihám nejen spisovatelům.

Při mapování literárních periodik by časopis, kterému se dnes věnujeme, mohl zapadnout. Vedle velikánů s dlouholetou tradicí vydávání jako Host nebo Tvar, které často samy vytvářejí literární diskurz, je Rukopis plus snad nenápadný, ale ve své pestrosti náhledu na svět literatury možná originálnější. Časopis, který vychází třikrát ročně, právě vydal své šesté číslo, avšak jeho tradice sahá už do roku 2006, kdy vycházel do roku 2009 po názvem Rukopis: revue o psaní jako publikace vysoké školy Literární akademie. Jeho vydávání pod současným názvem bylo obnoveno v roce 2019. Vedle zaměření na oblast tvůrčího psaní kontinuitu udržuje také šéfredaktor Petr Borkovec.

Charakteristické pro jednotlivé rubriky časopisu je určité mnohohlasí různých profesí, které mají své místo na knižním trhu, a jsou jim věnované jednotlivé rubriky. A tak časopis nabízí různé pohledy na proces prozaické, básnické a překladatelské práce, ale zkoumá také pozadí literárního provozu. A to nejen pohledem samotných autorů a překladatelů, ale také literárních dramaturgů, moderátorů, redaktorů, literárních badatelů, knihovníků a dalších. Pravidelně se v rubrice Pozorování vodopádu – Psaní o psaní věnují přispěvatelé jak vlastní reflexi své tvorby, tak rovněž metodice výuky tvůrčího psaní. Dá se říct, že mezi současnými periodiky je Rukopis plus jediný, který se na otázky tvůrčího psaní soustavně zaměřuje.

Pro přehled v již vydaných šesti číslech časopisu můžete najít tato známá jména tuzemského i zahraničního literárního světa a jejich články:

Rukopis +, číslo 1. (Editorial, Writer in Residence – texty z literárních rezidencí, stipendií, cest; Temná potýkání – psaní o psaní, spisovatelé o své práci, eseje, archiv, ankety, hovory; Pochopit a umět psaní o překládání; A to se dá učit? Psaní o učení – učitelé tvůrčího psaní o své práci; Rukopisy mají uši o knihách, knihovnách, redakcích a veřejných čteních kolem psaní; Dílna – Literární akademie, její studenti a pedagogově; Summary).

Rukopis +, číslo 2 (Editorial, Petr Borkovec; Pozorování vodopádu /psaní o psaní/; Miroslav Olšovský, Kagu v houštině II. Mária Stanková, Čo tým chcel básnik povedať? Jan Němec, Prozaické desatero; Ivana Myšková, Materializované psaní jako nutnost. Emil Juliš, Z korespondence /připravil Jan Šulc/; Jak se dělá báseň v Polsku, rozhovor s Ewou Lipskou /přeložil Michael Alexa/; Luboš Svoboda, Dvorky; Sylvie Richterová, Listuji zápisníky; Pochopit a umět /psaní o překládání; Radek Malý, Jak přeložit bažanta; Petr Borkovec, Pokoj a motýl; Odstavce a verše o překládání; Rukopisy mají uši /o knihách, knihovnách, redakcích, archivech a veřejných čteních; Petr Fantys, Knižní pól; Petr Borkovec, Autobiografická povídka o autorovi; Petr Kotyk, Z pozůstalosti Jaroslava Seiferta. Dílna /studenti, absolventi, učitelé/. Radek Malý/ Z Atlasu bytostí. Martina Blažeková, Básně a prózy. Překládáme Milu Haugovou (komentář Martina Blažeková). Summary.

Rukopis +, číslo 3 (Editorial, Petr Borkovec; Úvodní slovo, Jan Němec; Petr Borkovec, První věty románů; Psaní o psaní: Flannery O´Connorová, Psát; Sylvie Richterová, Listuji zápisníky; Julia Hartwig, Záblesky (přeložil Petr Borkovec); Kamil Bouška, Věty o psaní básní; Josef Palivec, Dopisy; Tři povídky o spisovatelích: Markéta Pilátová, Ivana Myšková, Dora Kaprálová; Pochopit a umět: Anežka Charvátová o jednom Marquézově odstavci; Básně o překladatelích a překládání; Rukopisy mají uši; Knižní pól, Ivana Myšková; Petr Kotyk, Ivan Diviš, básně (komentuje Petr Kotyk); Dílna: Dorota Noon, Vratislav Kadlec, Petr Borkovec, Anna Řezníčková; Summary (Lucie Simmerová).

Rukopis +, číslo 4 (Fejeton, Petr Borkovec; Pozorování vodopádu, Seamus Heaney, Frontiers of Writing, přeložil David Vichnar, Aleš Šteger, Psát, přeložil Petr Borkovec, Jan Němec, O psaní prózy (blok); Texty z lipské školy tvůrčího psaní, Martina Blažeková, Zápisky o procesu; Věra Koubová, Jak jsem překládala Nietzscheho, Vlasta Dufková, Překladatelské vyznání, Helena Honcoopová, Tanka, haiku a čeština; Rukopisy mají uši, Jan Šulc (vzpomínky nakladatele); Knižní pól, Petr Borkovec, Kůň a ryby; Povídka o psaní, Dora Kaprálová, Ostrov poezie; Dílna, Emil Hakl, Z nového rukopisu, Dorota Noon, Jana Šrámková.

Rukopis +, číslo 5 (Editorial,–wetz; Fejeton: Petr Borkovec – Studentka; Pozorování vodopádu – Psaní o psaní; Jakub Řehák Proč číst poezii? Tomáš Gabriel, O básni Erika Jakuba Grocha, Lubomír Tichý O básni Marzanny Bogumiły Kielarové; Rukopisy mají uši – O knihách, knihovnách, redakcích, archivech a veřejných čteních; Jan Škrob Moje knihy, Anna Luňáková, Tiché archivy čísi práce, V zrcadle s pěkným rámem; Povídky o psaní, Viktor Špaček Kotva, Petr Borkovec Výroční book club v městečku D.; Dílna – Studenti, absolventi, učitelé, Zuzana Říhová Malinová, Lukáš Vydra Konec velkých prázdnin, Anežka Ficová Skládka, chyba, zóna, nit, Antonín Dlask Na řece (Volavky a motýlice), Téma volavka (Petra Albrechtová, Petra Karľová Klára Mořkovská, Anežka Ficová, Kristýna Blahová, Izabela Kalinová David Větrovský); Summary

Rukopis +, číslo 6 (Editorial, -wetz; Fejetony Magdalena Platzová, Petr Borkovec, Nikdo o tom nebude vědět; Pozorování vodopádu, Psaní o psaní Bašó, Esej o borovici (překlad Helena Honcoopová), Martin Amis, O psaní, Polsko: Siwczyk nebo ??, Jak píšu? (překlad Michael Alexa), Emil Juliš, Jeden starý dopis, Anne Carsonová, Vedení semináře? (překlad Tomáš Gabriel), Seth Rogoff, Spisovatel, studenti a dálka (překlad Jana Kleňhová), Kateřina Kováčová, Oko, Anna Beata Háblová, Píšu, Lukáš Vydra, O jedné básni Jana Zábrany, Zdeněk Mitáček, Jak jsou udělány Benátky Petra Krále; Pochopit a umět Psaní o překládání, Helena Honcoopová Tanky, Helena Honcoopová, Jak překládat haiku, Anežka Charvátová, Věra Koubová o překladání odstavce a sloky, Petr Onufer, Eliot, zatím není, Bohemistky o překladu: Nives Vidrih?? Rukopisy mají uši, Kateřina Kudláčová, Psát s Lenkou Lagronovou, Knižní pól, 2x, určitě Vojtěch Matocha; V zrcadle s novým rámem Povídky a básně o psaní, Petra Hůlová; Dílna Studenti, absolventi, učitelé, Praslička, z nových textů, Vratislav
Kadlec, Marek Kalina, básně, Plesnivějící rajčata (jedna dílna), Od světlušek k žábám (studentské „překlady“ japonských haiku); Summar

Souhrnně by časopis neměl uniknout pozornosti žádného zájemce o literaturu a zejména takového, který má sám autorské ambice.