Literární soutěž: Nebojte se Polednice

 

Znáte českou literaturu, z níž budete maturovat, opravdu pořádně? Ověřte si to dřív, než bude pozdě. Vysoká škola kreativní komunikace vyhlašuje literární soutěž pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol. Zodpovězte otázky vztahující se k titulům doporučené četby a vyhrajte semestr na VŠKK zdarma, poukaz na kurzy tvůrčího psaní v hodnotě 10 000 Kč, poukázky na nákup v knihkupectví Neoluxor nebo vstupenky do Divadla Na Zábradlí!

Přihlásit se můžou jednotlivci, dvoučlenné nebo tříčlenné týmy, nejpozději do 17. března 2017 (přihlášku zasílejte na e-mail polednice@vskk.cz.) Odpovědi na soutěžní otázky zašlete na tutéž e-mailovou adresu nejpozději do 2. dubna 2017. Do 5. dubna 2017 dostanete informaci o výsledcích prvního kola a další instrukce. Když postoupíte, 27. dubna vás v budově VŠKK čekají zábavné literární duely s dalšími týmy. Finálové kolo bude moderovat garant oboru tvůrčí psaní na VŠKK, spisovatel Arnošt Goldflam. Těšit se můžete také na dílny tvůrčího psaní a besedu s jedním z autorů, jehož dílo v rámci soutěže budete číst.

Nebojte se Polednice a pročtěte se k maturitě!

 

Pravidla soutěže:

1/ Soutěž vyhlašuje Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o., která má jediná v ČR akreditovaný studijní obor Literární tvorba (tvůrčí psaní). Partnery soutěže jsou Knihkupectví Neoluxor, Divadlo Na Zábradlí a Spolek Dobrá čeština.

2/ Cílem soutěže je vzbudit mezi studenty středních škol živý zájem o literaturu, podpořit rozvoj jejich čtenářských kompetencí a zbavit autory vedené v seznamech povinné četby puncu nudy a neaktuálnosti. Doprovodné pořady finálového dne by měly být též povzbuzením pro zájemce o vysokoškolské studium v literárních oborech, ať už filologických, nebo tvůrčích. Letošní ročník soutěže je zaměřen na českou literaturu.

3/ Soutěž je určena pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť. Soutěžní otázky reflektují požadavky ke státní maturitní zkoušce z předmětu český jazyk a literatura.

4/ Soutěžit může jednotlivec nebo maximálně tříčlenný tým. Pro zařazení do soutěže je třeba vyplnit přihlášku (viz přiložený formulář) a zaslat ji nejpozději do 17. března 2017 na e-mailovou adresu: polednice@vskk.cz. Počet týmů z jedné školy není omezen.

5/ První část soutěže probíhá distančně. Účastníci dostanou sadu deseti otázek, vztahujících se ke třem titulům (Karel Jaromír Erben: Kytice; Viktor Dyk: Krysař; Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol). Otázky jsou otevřené, délka odpovědí není omezena, soutěžící v nich osvědčí znalost obsahu děl a základních nástrojů interpretace prozaického, básnického ve druhém kole i dramatického textu. Odpovědi budou hodnoceny škálou od 1 do 5 bodů, do dalšího kola postupují týmy s minimálním ziskem 30 bodů z celkových 50. Typ a náročnost otázek odpovídají středoškolské látce. Vyplněný soutěžní formulář s odpověďmi na otázky je třeba zaslat nejpozději do 2. dubna 2017 na e-mail: polednice@vskk.cz.

6/ Do 5. dubna 2017 dostanou všichni účastníci informaci, zda postupují do druhého kola. Zároveň obdrží seznam dalších tří titulů – otázky ve druhém kole se tedy budou týkat šesti knih.

7/ Druhá část soutěže proběhne 27. dubna 2017 v budově Vysoké školy kreativní komunikace v Praze (Na Pankráci 54, Praha 4 – pět minut od stanice metra Vyšehrad). Dopoledne bude věnováno vyřazovacím duelům, z nichž postoupí čtyři týmy. Ty se odpoledne utkají o postup do finále, před jeho zahájením na místě přečtou ještě jeden, finálový sedmý text přidělený porotou. Odpoledne se uskuteční dvě finálová kola. Soutěžní otázky o 3. a 1. místo se budou týkat celkem sedmi literárních textů. Podrobné instrukce k druhé části soutěže dostanou všechny postupující týmy společně s informací o postupu. Program finálového dne včetně doprovodných akcí naleznete v samostatné příloze.

8/ Druhá část soutěže již nebude písemná, ale ústní. Výkony během soutěže budou posuzovat poroty složené z akademických pracovníků VŠKK, literátů a studentů tvůrčího psaní. Do dalšího kola vždy postupuje tým s nejvyšším počtem získaných bodů.

9/ Ceny pro výherce: 1. místo – semestr zdarma na oboru Literární tvorba (tvůrčí psaní) nebo dárkový poukaz v hodnotě 10 000 Kč na kurzy VŠKK; 2. místo – dárkové poukazy na nákup v knihkupectví Neoluxor v hodnotě 1000 Kč; 3. místo – vstupenky na představení Divadla Na Zábradlí.

10/ Soutěžící se zavazují soutěžit čestně a respektovat pravidla soutěže.

Ke stažení:

Formulář pro přihlášení se k soutěži

Soutěžní otázky pro první kolo

Formulář pro vyplnění odpovědí