Animace a vizuální efekty

Obor Vizuální tvorba (kód oboru: 8204R052)

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů.
Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Absolvent tohoto oboru by měl splňovat nejpřísnější požadavky na vlastní uměleckou tvorbu i na spolupráci v rámci velkých studií a uplatnění v nich.
Studium tohoto zaměření vybaví absolventa znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v trikových, 3D animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních videí a virtuální realitu. Výuka je nastavena tak, aby se už po prvním ročníku mohl absolvent uplatnit v praktickém provozu, který stále trpí nedostatkem kvalifikovaných a kreativních lidí. Ve všech praktických předmětech bude pracovat pod vedením zkušených a renomovaných tvůrců. Díky spolupráci školy s animačními a postprodukčními studii si získané znalosti a dovednosti bude moct průběžně ověřovat v praxi.

Během studia se naučí ovládat softwarové nástroje jako Nuke nebo Maya 3D, které používají přední světová animační a triková studia. Kromě znalosti digitálních technologií budeme rozvíjet kreativitu v oblastech jako concept art, digitální malba a kresba a matte painting. Student dostane prostor pro rozvíjení vlastního talentu, naučí se pracovat v týmu a ujasní si představy o své budoucí kariéře. Ovládne strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci a obhájení vlastních tvůrčích záměrů. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodá jistotu v jakékoli kreativní profesi. Rozšířená výuka angličtiny zajistí úspěch v současném globálním kreativním průmyslu. Pro nejlepší studenty budou zajištěny studijní pobyty na zahraničních univerzitách.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • 3D animátor a supervizor
  • VFX specialista a supervizor
  • Režisér a svébytný tvůrce 3D animovaných filmů
  • Game designer
  • Motion-graphics designer
  • Supervizor VFX
  • Specialista na virtuální realitu

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na zvládnutí digitálních technologií, řemeslných postupů a kreativních disciplín. Pilířem studia v prvním ročníku je zvládnutí profesionálního 3D programu Maya a kompozičního programu Nuke na ateliérových cvičeních. Během prvního roku studenti získají jasnou představu o fungování grafických, trikových a herních studií, seznámí se s různými přístupy k tvorbě. Naučí se animovat 3D postavy – charaktery a využít při animaci hereckou akci. Absolvují speciální kurz kresby, kde se naučí jednoduše výtvarně vyjádřit nápad, myšlenku, koncept, a získají základní orientaci v dějinách oboru.

Po prvním ročníku již budou studenti schopni vytvořit vlastní animovaná nebo VFX triková cvičení – jednoduchý krátký film. Díky tomu získají přesné a konkrétní znalosti z reálné praxe.

 

DRUHÝ ROČNÍK

Studenti se zaměřují na konzultace a práce s vedoucím ateliéru. Pokračují s pokročilejšími technikami 3D animace a VFX. Část praktické výuky se již bude odehrávat v praktickém provozu. Seznámí se s nástroji vyprávění (výrazové prostředky, typy záběrů, střihová skladba, montáž), naučí se, jak vytvořit realistické i stylizované kompozice, jak navrhovat postavy, objekty a prostředí. V předmětu tvůrčí rozbory trikových filmů si vyzkoušejí analytické a interpretační postupy, jejichž znalost je důležitá i pro vlastní tvorbu. Naučí se budovat studiovou pipeline.

Ročníková práce je již komplexnější 3D animovaný nebo trikový film s vlastním příběhem a sdělením.

 

TŘETÍ ROČNÍK

Studenti si volí již jeden z ateliérů podle svého zaměření. Pracují na konkrétním projektu v rámci své bakalářské práce. Zdokonalí se v práci s 3D animací a VFX a konzultují s vedoucím ateliéru svůj vlastní absolventský film.

STUDIJNÍ PLÁN  

ke stažení zde

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 48 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

Udělej 1. krok