Animace a vizuální efekty

Obor Vizuální tvorba (kód oboru: 8204R052)

Animace a vizuální efekty je unikátní specializace nastavená podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určena uchazečům, které zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, 2D flash animace a tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů.
Velký důraz je kladen jednak na rozvoj řemesla potřebného v praktickém uplatnění ve 3D animačních studiích, tak i svébytné kreativity.

Absolvent tohoto oboru by měl splňovat nejpřísnější požadavky na vlastní uměleckou tvorbu i na spolupráci v rámci velkých studií a uplatnění v nich.
Studium tohoto zaměření vybaví absolventa znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v trikových, 3D animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních videí a virtuální realitu. Výuka je nastavena tak, aby se už po prvním ročníku mohl absolvent uplatnit v praktickém provozu, který stále trpí nedostatkem kvalifikovaných a kreativních lidí. Ve všech praktických předmětech bude pracovat pod vedením zkušených a renomovaných tvůrců. Díky spolupráci školy s animačními a postprodukčními studii si získané znalosti a dovednosti bude moct průběžně ověřovat v praxi.

Během studia se naučí ovládat softwarové nástroje jako Nuke nebo Maya 3D, které používají přední světová animační a triková studia. Kromě znalosti digitálních technologií budeme rozvíjet kreativitu v oblastech jako concept art, digitální malba a kresba a matte painting. Student dostane prostor pro rozvíjení vlastního talentu, naučí se pracovat v týmu a ujasní si představy o své budoucí kariéře. Ovládne strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci a obhájení vlastních tvůrčích záměrů. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodá jistotu v jakékoli kreativní profesi. Rozšířená výuka angličtiny zajistí úspěch v současném globálním kreativním průmyslu. Pro nejlepší studenty budou zajištěny studijní pobyty na zahraničních univerzitách.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • Look Development Artist
  • 2D Animátor – Moho
  • 3D Generalista (sculpting, modelování, rigování, texturování, animace, svícení a render) – ZBrush, Blender, Maya
  • Game designer
  • Motion Graphic Designer – After Effects
  • Kompozitor – After Effects, Nuke
  • Supervizor VFX

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na zvládnutí digitálních technologií, řemeslných postupů a kreativních disciplín. Pilířem studia v prvním ročníku je zvládnutí profesionálního 3D programu Maya a kompozičního programu Nuke na ateliérových cvičeních. Během prvního roku studenti získají jasnou představu o fungování grafických, trikových a herních studií, seznámí se s různými přístupy k tvorbě. Naučí se animovat 3D postavy – charaktery a využít při animaci hereckou akci. Absolvují speciální kurz kresby, kde se naučí jednoduše výtvarně vyjádřit nápad, myšlenku, koncept, a získají základní orientaci v dějinách oboru.

Po prvním ročníku již budou studenti schopni vytvořit vlastní animovaná nebo VFX triková cvičení – jednoduchý krátký film. Díky tomu získají přesné a konkrétní znalosti z reálné praxe.

 

DRUHÝ ROČNÍK

Studenti se zaměřují na konzultace a práce s vedoucím ateliéru. Pokračují s pokročilejšími technikami 3D animace a VFX. Část praktické výuky se již bude odehrávat v praktickém provozu. Seznámí se s nástroji vyprávění (výrazové prostředky, typy záběrů, střihová skladba, montáž), naučí se, jak vytvořit realistické i stylizované kompozice, jak navrhovat postavy, objekty a prostředí. V předmětu tvůrčí rozbory trikových filmů si vyzkoušejí analytické a interpretační postupy, jejichž znalost je důležitá i pro vlastní tvorbu. Naučí se budovat studiovou pipeline.

Ročníková práce je již komplexnější 3D animovaný nebo trikový film s vlastním příběhem a sdělením.

 

TŘETÍ ROČNÍK

3-tí ročník je již od prvního semestru směřovaný ke zdárnému a co nejpřesvědčivějšímu vytvoření bakalářských prací, bakalářských filmů. Studenti mohou vytvořit teamy, ve kterých budou vyrábět jeden společný projekt. Většinu postupných kroků bude muset každý team prezentovat před ostatními studenty. Technologie, díky které budou studenti chtít svůj bakalářský film realizovat, je na jejich výběru. Akceptuje se realizace 2D i 3D animace. Důležité je finální provedení a propracovanost v rámci zvolené technologie. Jednotlivé přednášky budou v průběhu semestru upravovány tak, aby co nejvíce odrážely potřeby studentů při realizaci jejich závěrečných prací.

Práce studentů:

Pavel Oliva – Ředkvoň
Adam Bárta – Tlouštík

STUDIJNÍ PLÁN  

ke stažení zde

Požadavky specializace

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 49 200 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

Udělej 1. krok