Prohlášení o ochraně osobních údajů (ZA)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 16.1.2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Jižní Africe.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.vskk.cz/cz. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

  • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
  • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
  • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
  • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
  • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Co když nám neposkytnete své osobní údaje?

Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, možná vám nebudeme moci poskytnout informace, produkty nebo pomoc, které hledáte.

3. Sdílení s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme nebo sdělujeme operátorům pouze pro následující účely:

4. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies

5. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat.

6. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

7. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

8. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

9. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

  • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
  • Právo na přístup: máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
  • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
  • Právo vznést námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

10. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaši osobní údaje (stížnost ve věci), máte právo podat stížnost Informačnímu regulátoru Jižní Afriky.
P.O Box 31533,
Braamfontein,
Johannesburg,
2017
E-mail pro stížností a reklamace:complaints.IR@justice.gov.za

11. Děti

Naše webové stránky nejsou navrženy tak, aby přilákaly děti, a naším záměrem není shromažďovat osobní údaje od děti ve věku kdy nemohou poskytovat souhlas v zemi jejich pobytu. Žádáme proto, aby nám děti ve věku kdy nemohou poskytovat souhlas neposkytovaly žádné osobní údaje.

12. Kontaktní údaje

Vysoká škola kreativní komunikace
Na Pankráci 420/54
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika
Webová stránka: https://www.vskk.cz/cz
E-mail: gdpr@vskk.cz
Telefonní číslo: (+420) 607 041 436

Pro zásady a postupy organizace jsme určili kontaktní osobu, na kterou lze zasílat stížnosti nebo dotazy:
Dana Janovská
Na Pankráci 420/54
140 00 Praha 4 – Nusle