Další pedagogové

Mgr. Alice Aronová, Ph.D.

Kontakt:

aronovaa@vskk.cz

Katedra vizuální tvorby

Pozice:

Vyučující filmové tvorby

Vyučované předměty:

Filmová řeč
Dějiny a teorie audiovize

Mgr. Alice Aronová, Ph.D., (*1975) absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor český jazyk, literatura a občanská výchova, dále vystudovala Filozofickou fakultu v oboru filmová věda. Následovalo doktorské studium na FAMU ve studijním oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Od roku 1998 pracovala jako dramaturg na celé řadě filmových přehlídek a festivalech (např. festival německy mluvených filmů Das Filmfest). Působila jako redaktor v Českém rozhlasu 6 (2002–2004) a jako redaktor v České televizi (2001, publicistickém pořadu Kavky), dále ve filmových magazínech: Kinobox (2004–2008) a Filmkompas (2011). Od roku 2013 je pravidelným filmovým recenzentem Českého rozhlasu 3 – Vltava (pořad Mozaika). Působí také jako porotce výročních televizních cen Elsa a Ceny filmových kritiků. V současné době pracuje v PR českých filmů (Karamazovi, Teorie tygra), filmových festivalů (Dny evropského filmu) a rovněž v PR distribuční společnosti CinemArt a pražských kin Atlas a Evald. V letech 2002–2015 přednášela dějiny českého a světového filmu na Literární akademii, od září 2015 je vysokoškolským pedagogem na Metropolitní univerzitě (Média ve filmu a Historie a současnost televizního vysílání) a od roku 2016 rovněž na VŠKK, kde přednáší dějiny české a světové kinematografie a filmovou teorii. Specializuje se na problematiku židovské kinematografie (viz v roce 2016 cyklus deseti přednášek a projekcí s názvem Židovské motivy v českém hraném filmu).