Akreditace

Již schválené studijní programy

Kreativní marketing a komunikace
– prezenční bakalářské profesní studium – 3 roky (kód programu: B0414P180001)

Vizuální a literární umění
– obor Vizuální tvorba a Literární tvorba
– prezenční bakalářské akademické studium – 3 roky (kódy oboru: 8204R052 a 8207R005)

Zažádáno o akreditace studijních programů

Literární tvorba
– prezenční bakalářské profesní studium – 3 roky – specializace: Literární tvorba a Komerční psaní v médiích

Vizuální tvorba
– prezenční bakalářské profesní studium – 3 roky – specializace: Fotografie a audiovize, Grafický a mediální design, Animace a vizuální efekty

Literární tvorba
– navazující prezenční magisterské profesní studium – 2 roky

Vizuální tvorba

– navazující prezenční magisterské profesní studium – 2 roky

Kreativní marketing a komunikace

– navazující prezenční magisterské profesní studium – 2 roky

Připravujeme:

Kombinované studium zaměřené na marketing a komunikace
– bakalářské profesní studium – 3 roky

Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů