NáplavKKa 2023

Terry Mareček

Specializace: Fotografie a audiovize, 2. ročník, MgA.
Název projektu: Zátiší vanitas
Popis projektu: 1. zátiší s květinami, 2. Poslední hostina: Propojení fotografie a malby v zátiších vanitas. Soubor představuje tok času.Tato média jsou analogií konečnosti v podobě fotografie a věčnosti v malbě. Spojením těchto technik dochází ke spojení konečnosti a nekonečnosti. Je to tedy konec v nekonečnosti a nekonečnost v konci. Série je odkazem na věčně se opakující koloběh života.

1. zátiší s ovocem, 2. Smrt a perly

IG: terymarec