NáplavKKa 2023

Ted Burski

Specializace: Fotografie a audiovize, 1. ročník, BcA.
Název projektu: PINKMAN

IG: bludicka.art
www.bludicka.art