NáplavKKa 2023

Patrik Toth

Specializace: Fotografie a audiovize, 2. ročník, BcA.
Název projektu: Chaos Tour
Popis projektu: Slovo folklór pozostáva z dvoch slov, folk – ľud a lore – vedomosť, to čo ľud vie robiť. Cieľom súboru fotografií je spojiť minulosť so súčasnosťou. Jedná sa o niečo nové, iné a netypické. Ide o prepojenie tradičného spôsobu života s modernou kultúrou.

IG: toti_customs