NáplavKKa 2023

Daniel Malina

Specializace: Grafický a mediální design, Mgr.
Název projektu:Vizuálny štýl architektonického štúdia Lang Benedek
Popis projektu:Vizuálna identita bola vytvorená pre architektonické štúdio Lang Benedek v rámci diplomovej práce na VŠKK. Hlavnou myšlienkou riešenia je hra s priestorom v rôznych komunikačných médiách využitím flexibilného vizuálneho systému. Flexibilita sprevádza diváka počas celej komunikácie, zatiaľ čo jej prevedenie podčiarkuje myslenie out of the box. Koncept je posilnený prvkami, ktoré pomáhajú k ďalšiemu rozvoju a tým k udržaniu životnosti, vyrozprávaniu požadovaného príbehu a zvyšovaniu estetického zážitku.