NáplavKKa 2023

Jan Výborný

Specializace: Grafický a mediální design, 3. ročník
Název projektu: Bakalářská práce
Popis projektu:Vizuální a marketingová komunikace pro divadlo Bez hranic.