NáplavKKa 2023

Jan Jiráček

Specializace: Grafický a mediální design, 3. ročník
Název projektu: Bakalářská práce
Popis projektu: Vizuální a marketingová komunikace fiktivního závodního okruhu F1 v Praze.