NáplavKKa 2023

Emma Brillová

Specializace: Fotografie a audiovize, 2. ročník, MgA.
Název projektu: Prítomnosť minulosti
Popis projektu: Slovo folklór pozostáva z dvoch slov, folk – ľud a lore – vedomosť, to čo ľud vie robiť. Cieľom súboru fotografií je spojiť minulosť so súčasnosťou. Jedná sa o niečo nové, iné a netypické. Ide o prepojenie tradičného spôsobu života s modernou kultúrou.

Staňte sa svedkami krásy zvykov a tradícií zasadených do súčasného sveta. Vydajte sa spolu so mnou na cestu za minulosťou a zažite ako sa folklór prispôsobil, aby prosperoval aj v súčasnosti.

Súbor približuje dnešnej generácii ľudové zvyky a tradície, nielen z historického, ale najmä z dnešného pohľadu. Prepája ikonické kroje s modernou kultúrou.

https://www.emmabrilla.sk
IG: emma_brilla