NáplavKKa 2022

Tomáš Gál

Specializace: Fotografie a audiovize, 3. ročník 
Název projektu: Zlom
Popis projektu: Tento súbor sa viaže k tomu, čím si môže prejsť každý jeden z nás. K zlomu, ktorý dokáže človeka poznačiť a časom sformovať do nového charakteru osobnosti.

@tomas_gal_photography