NáplavKKa 2022

MgA. Emma Brilla

Specializace: Fotografie a audiovize, absolventka
Název projektu: FOLK-LORE
Popis projektu: Slovo folklór pozostáva z dvoch slov, folk – ľud a lore – vedomosť, to čo ľud vie robiť. Cieľom súboru fotografií je spojiť minulosť so súčasnosťou. Jedná sa o niečo nové, iné a netypické. Chcela som prepojiť tradičnosť s moderným prístupom. Spojenie tradičného života s modernou kultúrou.

emmabrilla.sk
emma_brilla