NáplavKKa 2022

Martina Čulíková

Specializace: Fotografie a audiovize, 2. ročník 
Název projektu: emot[ikony]
Popis projektu: Koncept emot[ikony] predstavuje observáciu kultu, po stáročia sa opakujúcej ľudskej potreby vytvárať si, v zdanlivo rovnocennej spoločnosti/spoločenstve, ikony, modly, či influencerov, ku ktorým by človek mohol vzhliadať. navonok sa daná glorifikácia, či už v náboženstve alebo na sociálnych sieťach, prezentuje ako láska, ikona sa však stáva médiom vedúcim k pozorovateľovým [božským] ideálom, ktoré sám nedokáže dosiahnuť. čím viac sa odvracia od seba samého, tým viac mu miznú z dohľadu, tým viac sa vzďaľuje od Boha. pozorovateľ i pozorovaný sa menia na účastníkov obchodu s láskou. láska je tovar, ktorý si je možné zapožičať, okúsiť a vrátiť. existuje vykúpenie?

imyourmirr0r