NáplavKKa 2022

Eva Junková

Specializace: Grafický a mediální design, 3. ročník
Název projektu: Kavárna Potichu / absolventská práce
Popis projektu: Autorka navrhla vizuální komunikaci pro kavárnu, která bude místem setkávání návštěvníků s handicapem sluchu s návštěvníky bez handicapu. Vymyslela výstižný název “Po tichu“ se kterým kreativně pracuje v celé komunikaci. Ústředním prvkem projektu je motiv vlny. Vlna symbolizuje šíření zvuku a je zároveň symbolem energetické vlny-aury. Srze vlnu probíhá jak fyzická, tak emocionální komunikace mezi oběma skupinami návštěvníků kavárny.