NáplavKKa 2022

Diana Štěpničková

Specializace: Grafický a mediální design, 3. ročník
Název projektu: Karolina Světlá / absolventská práce
Popis projektu: Absolventský projekt Diany Štěpničkové má za cíl pro současnou mladou generaci čtenářů popularizovat dílo a odkaz Karoliny Světlé. Navrhla tedy atraktivní grafickou podobu ediční řady jejích románů a zároveň i komunikační kampaň.