NáplavKKa 2022

BcA. Karel Komorous

Specializace: Fotografie a audiovize, absolvent
Název projektu: V duši stromu
Popis projektu: Konfrontace lidského těla s okolním prostředím je naším denním chlebem. Velká část z nás se potýká s informačním přehlcením měst, kde se parky a nezastavěná krajina staly naším útočištěm. Co si však o nás flora a fauna myslí? My jsme pro ně spíše narušitelem. Prostřednictvím autoportrétu se stylizuji do duše stromu, vyplňuji jeho část a pomyslně se stáváme jedním, s respektem k sobě navzájem. (Nerudova hrušeň, cca 190 let, Petřín; duben 2022)

komorous.art