NáplavKKa 2022

BcA. Alisa Lisichkina

Specializace: Fotografie a audiovize, absolventka
Název projektu: Vulnerable

@aliceexpress