Aktuality

Zpět na Aktuality

Zapojení školy do projektu MŠMT

Daniel Kubec

VŠKK se zapojila do projektu operačního programu MŠMT, jehož cílem je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání, se zaměřením na zlepšení kvality, efektivity vzdělávání a odborné přípravy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Více informací se dozvíte po rozkliknutí.

Projekt inovace vyššího odborného vzdělávání – ekonomická sekce č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049

Vysoká škola kreativní komunikace se zapojila do projektu MŠMT Operační program – Výzkum, vývoj, vzdělávání zaměřený na inovaci vyššího odborného vzdělávání v ekonomické oblasti, který je realizován od 1 .6. 2018 do 31. 5. 2021.

Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) pro zlepšení kvality, efektivity vzdělávání a odborné přípravy v souladu s OP VVV. Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou oblast ekonomickou a je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát projektu naleznete zde.

Zpět na Aktuality