Aktuality

Zapojení školy do projektu MŠMT

7.6.2018

Projekt inovace vyššího odborného vzdělávání – ekonomická sekce č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049

Vysoká škola kreativní komunikace se zapojila do projektu MŠMT Operační program – Výzkum, vývoj, vzdělávání zaměřený na inovaci vyššího odborného vzdělávání v ekonomické oblasti, který je realizován od 1 .6. 2018 do 31. 5. 2021.

Cílem projektu je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) pro zlepšení kvality, efektivity vzdělávání a odborné přípravy v souladu s OP VVV. Projekt je zaměřen na konkrétní odbornou oblast ekonomickou a je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát projektu naleznete zde.