Aktuality

Vyučující: Mgr. Aneta Stolzová

12.3.2024

Mgr. Aneta Stolzová přes dvacet let působí v oblasti PR a médií. Pracovala v TV Nova, jako tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví, ale působila též v neziskovém sektoru, v rámci kterého deset let budovala mediální obraz Armádě spásy. Do povědomí široké veřejnosti se dostala jako tisková mluvčí a PR manažerka Karla Gotta. Pozici mluvčí jedné z mediálně nejvytíženějších osobností v zemi zastávala po sedm let, až do úmrtí Karla Gotta. V současné době se věnuje zejména mediálnímu poradenství a strategickým mediálnímu tréninkům firem i jednotlivců. VŠKK je velkou ctí, že se Aneta Stolzová stane její součástí a bude vyučovat specializaci Média a PR.

Na VŠKK budete vyučovat specializaci Média a PR. Bude to pro Vás první pedagogická zkušenost?
Ano a velice se na tuto výzvu těším. Člověk se prostě v určité fázi života dostane do situace, kdy začne zcela přirozeně předávat své nabyté zkušenosti dál. A mě velice těší, že mě VŠKK oslovila a dala důvěru mým znalostem a zkušenostem.

Obory médií a PR budou společně tvořit jednu specializaci. Vy znáte obě tyto oblasti dokonale. Pokud zájemce o studium zvažuje zaměření se na jednu z nich, proč by měl zvážit právě i jejich kombinaci?
Protože média a PR jsou propojené nádoby. Public Relations jsou v překladu vztahy s veřejností. Pokud chce někdo vykonávat práci PR manažera, bez médií se prostě neobejde. Nejen fakticky, ale i prakticky. Cílem a vlastně hlavním úkolem každého PRisty je umět dostávat své klienty do médií. A to, aby se o klientech psalo – různými formami, se neobejde jednak bez znalostí mediálního prostředí, ale i práce každého novináře.

Zkušenosti studentům budete předávat též v rámci výběrového předmětu Tiskový mluvčí. To je profese, která je s Vámi díky spolupráci s Karlem Gottem, ale třeba i s ministerstvem zdravotnictví neodmyslitelně spjata. Veřejnost si pod pojmem „tiskový mluvčí“ představí upraveného profesionála, který „mluví na mikrofon“. To ovšem v žádném případě není podstata této profese, že?
Přesně tak, tiskový mluvčí reprezentuje instituci, společnost, či konkrétní osobu navenek. Není ale pouze „mluvící hlavou“, tiskový mluvčí udržuje a utváří vztahy s novináři, stará se o mediální agendu svého nadřízeného, monitoruje a analyzuje zprávy a svým způsobem je i nárazníkem a prostředníkem mezi novináři a osobou, pro kterou pracuje. Tiskový mluvčí může být pro jakoukoli organizaci, firmu, instituci, či jednotlivce velkým přínosem, ale rovněž velkou hrozbou. A to zejména, pokud nepochopí svou roli…

V PR a v médiích se pohybujete celou svou profesní kariéru. Profesionálové z těchto oblastí často zmiňují obrovskou proměnu, kterou tyto obory prošly během posledních let. Vnímáte tyto změny také, anebo jste zastáncem názoru, že jejich profesní základ zůstává stejný?
Každý obor se mění a je ovlivňován aktuální dobou. Tomu se přizpůsobujeme ve svých profesích všichni. Dnešní doba je velmi otevřená názorům a hlasům ze sociálních sítí, jsou díky tomu i mnohem širší zdroje informací, novináři se k mnoha těmto zdrojům dostávají snadněji…, zkrátka a dobře – mediální prostředí je stejně rychlé jako je rychlá doba. Jsem však přesvědčena o tom, že podstata těchto oborů by měla být zachována – objektivně informovat. Bez ohledu na majitele mediálních domů.

Je možné v kontextu dnešní doby od sebe oddělit PR, mediální komunikaci a sociální sítě? Nejedná se vlivem společenského vývoje v podstatě již o „jeden svět“?
Jak jsem popisovala výše, tento obor je propojenou nádobou. Jedno bez druhého již nelze, a i sociální sítě jsou nástrojem pro PR stejně tak, jako zdrojem pro média. Vždy však záleží na konkrétní cílové skupině, ke které komunikaci cílíme.

Jak vzpomínáte na vlastní vysokoškolská studia? Ve věku, kdy většina mladých lidí studuje, jste již pracovala na významných pozicích.
Když jsem začínala v 19 letech studovat Vyšší odbornou školu publicistiky, stala jsem se zároveň reportérkou pořadu Občanské Judo v TV Nova, psal se rok 2001, o tři roky později jsem zastávala pozici tiskové mluvčí na Ministerstvu zdravotnictví. A ano, máte pravdu, typická studentská léta jsem si skutečně neužila…, možná až po pár letech, kdy jsem distanční formou studovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, katedru Marketingových komunikací. Jenže to mi už táhlo na třicet a měla jsem dvě děti ☺️

Jedinečných profesních zkušeností můžete studentům předat nepočítaně. Proč jste se rozhodla vybrat si k tomu právě prostředí VŠKK?
Protože mediální komunikace jsou kreativní obor a věřím, že i naše hodiny přinesou studentům kreativní vhled do oboru, který se bez kreativního ducha neobejde.

Co očekáváte od svého působení na VŠKK? Těšíte se na spolupráci se studenty?
Hodně se těším na pohled studentů, na jejich vnímání oboru mediální komunikace, na jejich pracovní sny a cíle…

 

 

Autor rozhovoru: Marcela Kadlecová